Günəbaxan

Keyfiyyətli günəbaxan məhsulu əldə etmək üçün bunları bilmək vacibdir!

Keyfiyyətli günəbaxan məhsulu  əldə etmək üçün bunları bilmək vacibdir! Digər tarla bitkiləri ilə müqayisədə günəbaxanın düzgün əkin dövriyyəsini təmin etmək əsas..

Keyfiyyətli günəbaxan üçün düzgün məhsul yığımı!

Keyfiyyətli günəbaxan üçün düzgün məhsul yığımı! Ümumiyyətlə, əkildikdən 120 gün sonra yetişən günəbaxan avqust ayında yığılmağa başlayır. Yığılma vaxtının gəldiyini başa..

Günəbaxan əkinində quru və nəm şəraitdə istifadə olunacaq gübrə dozaları

Günəbaxan əkinində quru və nəm şəraitdə istifadə olunacaq gübrə dozaları Hər şeydən əvvəl, dəqiq  və düzgün gübrələmə üçün torpaqları analiz etmək lazımdır.  Azot..

Günəbaxan bitkisinin iqlim tələbləri

Günəbaxan bitkisinin iqlim tələbləri Ölkəmizdə heyvandarlığın və quşçuluğun sürətli inkişafı dənli bitkilərin keyfiyyətli və məhsuldar əkinindən asılıdır. Qarğıdalı sortlarının..

Günəbaxan bitkisində torpaq özəlliklərinin gübrələməyə təsiri

Günəbaxan bitkisində torpaq özəlliklərinin gübrələməyə təsiri Günəbaxana veriləcək gübrə miqdarı alınacaq məhsulun miqdarına və torpaq analizi nəticələrinə görə təyin olunmalıdır..

DİGƏR MƏLUMATLAR

Formu dolduraraq suallarınızı AzGübrə ekspertlərinə verə bilərsiniz!