Qarğıdalı

Qarğıdalı bitkisinin ekoloji tələbləri

Qarğıdalı bitkisinin ekoloji tələbləri Qarğıdalı əkinlərinin yüksək məhsuldarlığını təmin edən amillərdən ən əsası düzgün əkin sxemi seçilərək  torpaq-iqlim şəraitinə uyğun..

Qarğıdalı bitkisibin suvarılma prosesi necə həyata keçir?

Qarğıdalı bitkisinin suvarılma prosesi necə həyata keçir? Qarğıdalı əkinçiliyində yüksək məhsul əldə etmək üçün vaxtında və kifayət qədər su təminatına diqqət yetirilməlidir..

Məhsuldar nəticə üçün qarğıdalıya qulluq şərtdir!

Məhsuldar nəticə üçün qarğıdalıya qulluq şərtdir! Qarğıdalı əkildikdən sonra yüksək məhsuldarlığa nail olmaq üçün əsas şərt aqrotexniki qulluq proseslərini düzgün şəkildə..

QARĞIDALININ GÜBRƏLƏMƏ QAYDALARI

QARĞIDALININ GÜBRƏLƏMƏ QAYDALARI Qarğıdalıdan yüksək məhsuldarlıq əldə etmək üçün üzvi və mineral gübrələrin istifadəsi həlledici əhəmiyyətə malikdir. Qarğıdalı böyümənin..

Qarğıdalının əkin prosesinə təsir edən başlıca amillər

Qarğıdalının əkin prosesinə təsir edən başlıca amillər Əkin prosesi  torpağın temperaturu ilə sıx bağlıdır. Yaxşı  cücərmə üçün torpağın temperaturu 12 selsi dərəcə olmalıdır.İkinci..