Soya

Soya bitkisinin suvarılma qaydaları

Soya bitkisinin suvarılma qaydaları Soya bitkisinin  vaxtında  kifayət qədər suvarılması  məhsula müsbət təsir göstərəcəkdir. İlk suvarma bitki hündürlüyü 8-10 sm olduqda edilir. İlk..

Soyanın ətraf mühit şəraitində tələbatları

Soyanın ətraf mühit şəraitində tələbatları Soya müxtəlif iqlim zonalarına uyğun çoxsaylı sortları ilə dünyanın bir çox yerində uğurla yetişdirilir. May-sentyabr aylarında orta gündəlik..

Soya bitkisinin qida tələbatı

Soya bitkisinin qida tələbatı Digər becərilən bitkilərdə olduğu kimi soya bitkiləri də böyümə dövründə torpaqdan müəyyən miqdarda qida maddəsi qəbul edir. Azotlu gübrələmə Soyun ilk inkişafını..

Soya bitkisin əsas əkin texnologiyaları

Soya bitkisin əsas əkin texnologiyaları Soya paxlalı bitki olduğundan əkin rotasiyasında mühüm yer tutur. Eyni zamanda havanın sərbəst azotunu torpağa bağladığı və torpaqda bol miqdarda üzvi maddə buraxdığı..

Soya bitkisinin əsas qulluq tədbirləri: Kətmənləmə və Alaq otlarına qarşı mübarizə

Soya bitkisinin əsas qulluq tədbirləri: Kətmənləmə  və Alaq otlarına qarşı mübarizə Soya bitkis inkişafının ilk mərhələsində alaq otlarından çox təsirlənir. Bu səbəbdən yabanı otların təmizlənməsi..

Formu dolduraraq suallarınızı AzGübrə ekspertlərinə verə bilərsiniz!