Qarabağ 22

Sort 2002-ci ildə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında, arpanın Dünya kolleksiyasından (VİR) çoxqatlı fərdi seçmə yolu ilə alınmışdır Sort intensiv tipli olub yatmaya davamlıdır. Bitkinin kollanması orta vəziyyətdədir. Uzun Qılçıqlıdır. Buna görə də dəmyə şəaritində becərilmə üçün uyğundur. Dəni orta irilikdədir. 1000 ədəd dənin kütləsi 42 qramdır. Qarabağ düzənliyi, Şirvan bölgəsi , respublikanın digər suvarılan və dəmyə bölgələri üçün becərilməsi təklif olunur. Hektara 3,0-3,5 milyon cücərən toxum səpilməlidir. Səpin müddəti gecikdirilmiş sahələrdə bu normanı 10 % artırmaq olar. Toxumlar Tebuji 060 FS (60 g/L Tebuconazole) preparatı ilə dərmanlanmışdır.

Vegetasiya müddəti 193-210 gün
Bitkinin hündürlüyü 85-97 sm
Məhsuldarlıq (Samux-Ceyrançöl iqlimi) 7-7,5 ton/ ha
1000 dənin kütləsi 42 qram
Səpin norması 3-3,5 milyon cücərən toxum/ha


Davamlılıq

Unlu şeh davamlı
Quraqlığa davamlılıq davamlı
Yatmaya davamlı
Dənin tökülməsi davamlı
Pas davamlı
Sürmə davamlı
Duz davamlı.