Arrivo EC

Bitki adı

Zərərverici

Tətbiq qaydası

Alma

Almaqurdu (Cydia pomonella)

20 ml / 100 lt. su sürfə

Armud

Yarpaq birəsi (Cacopsylla pyri)

20 ml / 100 lt. su Ləçəklər töküləndən sonra 2ci və 3cü kuklacıq dövründə dərmanlama aparılır.

Gilas

Gilas milçəyi (Rhagoletiscerasi)

30 ml/100 lt su, yetişkin

 

Ağacovan (Coccus coccus)

80 ml / 100 lt. su sürfə gənc sürfə dövrü

Taxıl

Ziyankar bağacıq (Eurygaster integriceps )

200 ml / ha 1-3 dövr kuklacıq 300 ml / ha 4-5 dövr kuklacıq və yeni nəsil yetkin

Dekorativ bitkilər

Nərgiz soğan milçəkləri (Eumerusnarcissi, Merodoneques)

80 ml / 100 lt. su (Tarla dövründə)

Günəbaxan

Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)

40 ml / 100 lt. su, sürfə

Pomidor

Pambıq ağ kəpənəyi (Bemisiatabaci)

300 ml/ha, sürfə - yetişkin

 

Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)

300 ml/ha, sürfə

Badımcan

Pambıq ağ kəpənəyi (Bemisiatabaci)

300 ml/ha, sürfə - yetişkin

Qarğıdalı

Qarğıdalı kəpənəyi (Sesamia spp.)

300 ml / ha, sürfə (15 gün ara ilə 3 dərmanlama) (Yumurta ilk görüldüyündə dərmanlamaya başlanılır.)