AZİMUT

Bitki adı

Xəstəlik

Tətbiq qaydası

Xıyar (istixana)

Qabaqkimilərdə unlu şeh (Erysiphe cichoracearum)

100 ml/ 100 l su

Pomidor (istixana)

Badımcankimilərdə unlu şeh (Leveillula taurica)

125 ml/ 100 l su

Buğda

Taxıl unlu şeh (Erysiphe graminis)

75 ml/da

 

Sarı Pas (Puccinia striiformis)

75 ml/da

 

Septorya Yarpaq Ləkəsi (Septoria tritici)

75 ml/da

Yunanfıstığı

Karazenk (Pseudocercospora pistacina)

75 ml/100 l su