BELVEDERE FORTE

Bitki adı

Alaq otu

Tətbiq qaydası

Şəkər çuğunduru

Ağımtıl tərə (Chenopodium album L.) Yabanı xardal(Sinapis arvensis) Kompas süddəyən (Lactuca serriola) Sürünən qaratərə (Amaranthus blitoides) Qırmızı köklü tülkü quyruğu(Amaranthus retroflexus)

1-ci tətbiq. 1 l/ha Çıxış sonrası Şəkər çuğunduru tam kotiledon dövründə. Alaq otların 2-4 yarpaqlı dövründə başlanılır. 2-ci tətbiq. Tətbiq 1l/ha İlk dərmanlamadan 7-10 gün sonra yaşayan və ya təkrar çıxan alaq otlarına nəzarət etmək üçün