​​​​​​​Tanya

Tanya

Yetişmə qrupu: Orta tez yetişən

Vegetasiya müddəti (səpin-yiğım): 220-230 gün

Bitkinin hündürlüyü: 70-80 sm

Quraqlığa davamlılığı: Orta

Qışa davamlılığı: Yüksək

Faktiki məhsuldarlığı (Samux-Ceyrançöl əraziləri): 6-7 ton/ha

Potensial məhsuldarlığı: 10-12 ton/ha

Səpin norması: 3.8-4,2 milyon cücərən toxum/ha

Əkin vaxtı: Oktyabrın 2-ci və 3-cü ongünlüyü