Caira

Bitki adı

Xəstəlik

Tətbiq qaydası

Üzüm

Mildiyo (Plasmopara viticola) Oidium (Uncinula necator) Ölü Qol (Phamopsisviticola)

Mildiyo (Plasmopara viticola) Oidium (Uncinula necator) Ölü Qol (Phamopsisviticola)75 ml/100 lt su 75 ml/100 lt su 75 ml/100 lt su

Qabaqkimilər

Mildiyo (yalançı unlu şeh) (Psudoperonospara Cubensis) Unlu şeh (Erysiphi cichoracearum sphaertecha fuliqinea)

60 ml/100 lt su 75 ml/100 lt su

Pomidor (Tarla)

Mildiyo (yalançı unlu şeh) (Phytophthora infestas) Erkən yarpaq yanıqlığı (Alternaria solani)

75 ml/100 lt su 75 ml/100 lt su

Qarpız

Erkən yarpaq yanıqlığı (Alternaria cucumerina)

0.75 lt/ha

Bibər

Unlu şeh (Leveillula taurica)

75 ml/100 lt su

Çiyələk

Antraknoz (Collitotrichum fraqariae)

0.75 lt / ha