Captan H

Bitki adı

Xəstəlik

Tətbiq qaydası

Armud

Armud Qara ləkə (Venturia pyrina)

150 qr/100 lt.su

Alma

Qara ləkə (Venturia inaequalis)

Qara ləkə (Venturia inaequalis)

Gavalı

Cib xəstəliyi (Taphrina pruni)

300 qr/100 lt.su

Şəftalı

Monilioz (Sclerotinia laxa)

300 qr/100 lt.su

 

Yarpaq yırtan (Coryneum beijerinckii)

300 qr/100 lt.su

Ərik

Monilioz (Sclerotinia laxa)

300 qr/100 lt.su

 

Yarpaq yırtan (Coryneum beijerinckii)

300 qr/100 lt.su

Yapon əzgili

Qara ləkə (Venturia inaequalis var eribotryae)

300 qr/100 lt.su

Gilas

Monilioz (Sclerotinia laxa)

300 qr/100 lt.su

Albalı

Monilioz (Sclerotinia laxa)

300 qr/100 lt.su

Sitrus

Qonur çürüklük (Phytopthora citrophthora)

300 qr/100 lt.su Meyvə infeksiyaları

Tərəvəzlər

Şitil kök çürüklüyü (Phytophthora spp., Rhizoctonia solani, Pythium sp. Alternaria sp. Fusarium sp.)

200-250 qr/100 lt.su

Pomidor

Boz kif (Botrytis cinerea)

250 qr/100 lt.su

Pomidor

Mildiyö

300 qr/100 lt.su

kahı

Mildiyö (Phythophthora infestans) Yarpaq kifi (Cladosporium fulvum) Mildiyö (Bremia lactucae)

250 qr/100 lt.su 300 qr/100 lt.su

Soğan

Mildiyö (Peronospora destructor)

300 qr/100 lt.su

Kartof

Mildiyö (Phythophthora infestans)

350 qr/100 lt.su

Qərənfil

Pas (Uromyces dianthi)

250 qr/100 lt.su

Bağ

Mildiyö (Plasmopara viticola)

300 qr/100 lt.su

 

Ölü qol (Phomopsis viticola)

250 qr/100 lt.su (Yay tətbiqi)