COWBOY 240 (EC)

Bitki adı

Alaq otu

Tətbiq qaydası

Buğda

Yulafca (Avena sterilis, A.fatua) Bülbülotu (Phalaris minör, P.paradoxa, P.brachystachys) Tülküquyruq (Alopecurus myosuroides) Bihuşedici quramit (Lolium temelentum)

0.2L/ha Əsasən buğdanın erkən cücərmə dövründə; ən gec cücərmə sonuna qədər tətbiq olunur