ELPİS (SL)

Bitki adı

Alaq otu

Tətbiq qaydası

Günəbaxan IMI toleranslı növləri

Atpıtrağı (Xanthium spp.) Orobanş (Orabanche spp.) Ağımtıl tərə (Chenopodium album) Adi öldürgən (Echinochloa crus galli) Geriqatlanan qaratərə (Amaranthus retroflexus) Dərman şahtərəs (Fumaria officinalis)

1.25L/ha günəbaxanın 4-8 yarpaqlı, alaq otların 8-10 yarpaqlı dövründə, çıxış sonrası

Yaşıl noxud

Adi quşəppəyi (Capsella bursa pastoris) Geriqatlanan qaratərə (Amaranthus retroflexus) Ağımtıl tərə (Chenopodium album) Adi dəlibəng (Datura stramonium) Adi öldürgən (Echinochloa crus galli) Şahtərəs (Fumaria officinalis) Dalamaz (Lamium ample

1 L/ha tez çıxış sonrası

Paxla

Quş qırxbuğumu (Polygonum aviculare) Geriqatlanan qaratərə (Amaranthus retroflexus) Ətirli çətiryarpaq (Setaria verticillata) Şahtərəs (Fumaria officinalis) (F.cilicica) Ağımtıl tərə (Chenopodium album) Adi dəlibəng (Datura stramonium) Adi öldür

1 L/ha Tez çıxış sonrası

Araxis

Şahtərəs (Fumaria officinalis) Adi öldürgən (Echinochloa crus galli) (E.colonum) Ətirli çətiryarpaq (Setaria verticillata)

1 L/ha Erken çıkış sonrası

Soya

Südləyən (Euphorbia spp.) Geriqatlanan qaratərə (Amaranthus retroflexus) Adi öldürgən (Echinochloa crus galli) Qanqal (Xanthium strumarium) Ətirli çətiryarpaq (Setaria verticillata)

1 L/ha Tez çıxış sonrası

Yonca

Qızılsarmaşıq (Cuscuta spp.)

1.25 L/ha Yoncanın 10-12 yarpaqlı dövründə