FORMULA SUPER 5 (EC)

Bitki adı

Alaq otu

Tətbiq qaydası

Üzüm

Barmaqvari çayır (Cynodon dactylon) Kalış (Sorghum halepense)

1L/ha Barmaqvari çayır 15-20 cm, Kalış 2-3 kollanmada

Pomidor

Barmaqvari çayır (Cynodon dactylon) Kalış (Sorghum halepense)

1L/ha Pamidorda 15-20 cm boyda, alaq otları 3-6 yarpaq olduğunda Çıxış sonrası

Günəbaxan

Tülküquyruq (Alopecurus myosuroides) Tonqalotu(Bromus spp.) Barmaqvari cayır (Cynodon dactylon) Darıcan(Echinochloa crus-galli) Vəhşi arpa(Hordeum spontaneum) Vəhşi darı (Panicum spp.) Çayır köklü (Poa spp.) Yapışkan darı (Setaria spp.) Kalış (Sorghu

1L/ha günəbaxan və alaq otların 3-4 yarpaq olduğu vaxtda, Çıxış sonrası

Soğan

Darıcan (Echinochloa crus-galli) Yapışkan darı (Setaria spp.) Kalış (Sorghum halepense)

1L/ha Soğan 15-20 cm boyunda, çalış 3-5 yarpaqa, darıcan ve yapışkan darı 10-15 cm boyunda olarkən

Qırmızı mərcimək

Tülküquyruq (Alopecurus myosuroides) Yulaf (Avena sterilis) Adi arpa (Hordeum vulgare) Adi buğda (Triticum aestivum)

750 ml/ha Mərcimək 8-12 cm boyda ikən, alak otların 2-4 yarpaq olduğu vakıtta, Çıxış sonrası

 

Ayrık (Elymus repens)

1L/ha Mərcimək 8-12 cm boyda ikən, alaq otların 2-4 yarpaqolduğu vaxtda, Çıxış sonrası

Çuğundur

Tülküquyruq (Alopecurus myosuroides) Yabanı yulaf (Avena fatua) Çayır (Bromus tectorum) Darıcan (Echinochloa crus-galli)

75-100 ml/da Bir illik alaq otlarda aşağı, çok illik alaq otlarda yüksək doz istifadə olunmalı.

Pambıq

Kalış (Sorghum halepense)

750 ml-1 L/ha Toxumdan gələnlərdə aşağı, rizomdan gələnlərdə yüksək doz istifadə olunmalı.

Soya

Tülküquyruq (Alopecurus myosuroides) Barmaqvari cayır (Cynodon dactylon) Darıcan (Echinochloa crus-galli) Quşyemi (Phalaris spp.)

1L/ha Alaq otların 3-6 yarpağlı olduğu vaxtda, Çıxış sonrası