Fumazin M-45

Bitki adı

Xəstəlik

Tətbiq qaydası

Alma

Qara ləkə (Venturia inaequalis)

250 qr / 100 lt. su

 

Pas (Gynosporangi um spp.)

250 qr/100 lt.su

Soğan

Mildiyö (Peronospora destructor)

200 qr/100 lt.su

Xiyar

Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)

200 qr/100 lt.su

Pomidor

Mildiyö (Phythophthora infestans)

200 qr / 100 lt. su

Noxud

Antraknoz (Ascochyta rabiei)

200 qr / 100 lt. su 200 qr / 100 kg toxum

Paxla

Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum)

200 qr / 100 lt. su

 

Pas (Uromyces phaseoli)

200 qr/100 lt.su

Pomidor

Tez yarpaq yanığı (Alternaria solani)

200 qr/100 lt.su

Kartof

Tez yarpaq yanığı (Alternaria solani)

200 qr/100 lt.su

Badımcan

Tez yarpaq yanığı (Alternaria solani)

200 qr/100 lt.su

Tərəvəz şitilləri

Məhv edən (Pythium spp.,Rhizoctania spp., Alternaria spp.,Fusarium spp., Sclerotinia spp.)

200 qr / 100 kg toxum

Yemiş

Antraknoz (Colletotrichum lagenarium)

200 qr/100 lt.su

Qarpız

Antraknoz (Colletotrichum lagenarium)

200 qr/100 lt.su

Buğda

Pas (Puccinia spp.)

350 qr/da

Mayaotu

Mildiyö (Pseudoperonospora humuli)

150 qr / 100 lt. su

Araxis

Yarpaq ləkəsi (Cercospora arachidis)

200 qr / 100 lt. su

 

Kökboğazı çürüklüyü (Aspergillus niger)

500 qr / 100 kg toxum

Bağ *

Mildiyö (Plasmopara viticola)

200 qr/da

 

Ölü qol (Phomopsis viticola)

200 qr / 100 lt. su (Yay tətbiqi zamanı)