Pomidor bitkisinin ekoloji tələbatı

17 February 2021

Pomidor bitkisinin ekoloji tələbatı

  • Tempratur tələbləri

Pomidor isti və mülayim iqlim  tərəvəzidir. Böyümə dövründə temperatur sıfırın altına düşəndə ​​(-2, -3 ºC), bitki tamamilə ölür. Pomidorlarda ümumiyyətlə, gündüz  ilə gecə arasında 6 C ilə 8 C arasında bir fərq olması  tələb edilir. Havanın tempraturu gündüzlər 19-26 ºC, gecə 14-18 ºC olduqda inkişaf da yaxşı gedir. Xüsusilə, gübrələmə prosesininin  istiliklə çox yaxın əlaqəsi var. Pomidorun çiçək tozları 10 ºC və daha yüksək dərəcədə cücərir və bu dərəcədə  gübrələmə  həyata keçirilə bilər.  Aşağı temperaturda polen tozu çox az əmələ gəlir, amorf meyvələr meydana gəlir. 40 ºC-dən yuxarıdırsa, çiçək tozları ölür və meyvə əmələ gəlmir. Pomidor toxumlarının cücərməsi üçün torpaq temperaturu minimum 10 ºC, optimal 20-29 ºC, ən çox 36 ºC olmalıdır.

  • İşıq tələbatı

Qlobal istiləşmə fotosintez zamanı yarpaqlarda əmələ gələn şəkər miqdarını təyin edir. Yüksək şəkər istehsalı çox sayda meyvəni dəstəkləyir  və  pomidorda yüksək məhsul verməyə imkan verir.Pomidorların çiçəklənməsi üçün ən azı 6 saat  gündəlik işıqlandırma lazımdır və bitki  az işığa qarşı həssasdır. Pomidor istehsalında gün uzunluğu müəyyənedici bir amil olmadığı üçün istixana əkini də daxil olmaqla geniş sahələrdə istehsal edilə bilər. Yüksək günəş işığı  meyvənin parçalanmasına, günəş yanığına və yetkinlik dövründə qeyri-bərabər rəng əmələ gəlməsinə səbəb olur. Yetərli yarpaqlanma isə bitkini günəş yanığından qorunmağa kömək edir. Az işıqlandırma kütləvi şəkildə bitki tökülmələrinə səbəb olur.   İşıq intensivliyinin meyvələrdəki askorbin turşusu və karoten miqdarına da təsir edir.

  • Torpaq tələbləri

Pomidorlar torpaq baxımından çox seçici deyil.  Pomidor, yaxşı su tutumlu, humus və qida ilə zəngin olan dərin, keçirici, qumlu torpaqları sevir.  Bitki torpaq pH-ı 3 5.5-7.0 arasında olan, duzsuz və ya az duzlu olan torpaqlarda yaxşı böyüyür. Digər tərəfdən, palçıqlı, gilli və qumlu torpaqlar, səmərəliliyi və bol məhsuldarlığı təmin etdiyi üçün pomidor becərilməsində əhəmiyyət qazanır. Torpaqdakı həddindən artıq nəmlik xeyirdən daha çox zərər verir. Bu səbəbdən və xüsusən də yağışlı yerlərdə əkin sahələri düzgün qurudulmalıdır. Pomidor çox olmasa da, torpaq turşuluğuna  davamlıdır. Bitki, torpaq pH-ı 3 5.5-7.0 arasında olan, duzsuz və ya az duzlu olan torpaqlarda yaxşı böyüyür.

 

  • Su tələbatı

Bitkinin yetişməsi və inkişafı üçün suyun əhəmiyyəti məlumdur. Xüsusilə, bitkinin böyümə dövründə suya tələbatı yüksəkdir. Bitki kökünün daha çox inkişaf etməsi üçün başlanğıcda bitkiyə normadan az su vermək tövsiyyə edilir. Yüksək nəmişlik və rütubət nəticəsində müxtəlif xəstəliklərin inkişafına şərait yaratmamaq üçün damlama üsulu ilə suvarma tövsiyyə edilir. İlkin mərhələdə suyun miqdarı 1.5-2.0 litr/m2 , sonra isə 3-6 litr/m2-a qədər artırıla bilər.