Pambıq

Pambıq əkini zamanı məhsuldarlığı və keyfiyyəti artıran amillər

Pambıq əkini zamanı məhsuldarlığı və keyfiyyəti artıran amillər Sahənin pambıq əkininə hazırlanması prosesində ilk əməliyyatlar tarla təmizlənməsi və yeraltı emaldır. Vaxt keçdikcə uzun illər pambığın..

Pambığın düzgün qulluq qaydaları

Pambığın düzgün qulluq qaydaları Pambıqçılıqda hər hansı bir tədbirin gecikdirilməsi, yaxud keçirilməməsi məhsuldarlığın azalmasına müəyyən qədər təsir göstərir.  Bunlardan  ən..

Pambıq bitksinin düzgün gübrələmə qaydaları

Pambıq bitksinin düzgün gübrələmə qaydaları Pambıq bitkisi gübrələrə tələbkardır. Pambıq bitkisinin torpaqda olan azotdan istifadə əmsalı 50 faizə, fosfor üzrə 15-20 faizə, kalium üzrə 65-70..