Şəkər Çuğunduru

Şəkər çuğunduru yetişdirilməsində növbəli əkinin tətbiqi

Şəkər çuğunduru  yetişdirilməsində növbəli əkinin tətbiqi Şəkər çuğundurunun keyfiyyətli və məhsuldar nəticə verməsi üçün növbəli əkin texnologiyasının tətbiqi..

Çuğundurun düzgün qulluq qaydaları

Çuğundurun düzgün qulluq qaydaları Çuğundurun düzgün əkilməsi  sahələrdə kətmənləmə  və kombaynların istifadəsində böyük rahatlıq təmin edir. Normal əkindən sonra..

Şəkər çuğundurunun qida tələbləri

Şəkər çuğundurunun qida tələbləri Gübrələmə sistemi elə tərtib olunmalıdır ki, o, bitkini ilk inkişaf fazalarından məhsul yığımına kimi optimal səviyyədə təmin edə bilsin. Gübrələmədən əvvəl..

Şəkər çuğundurunun ekoloji tələbləri

Şəkər çuğundurunun ekoloji tələbləri  Şəkər çuğundurunun  inkişafının intensivliyi , eləcə də məhsuldarlığı  ətraf mühit amillərindən asılıdır. Temperatur həddi,  nəmlik, qida..

Çuğundur əkinin prosesləri

Çuğundur əkinin prosesləri Tarla hazırlığı Torpağın əkindən  əvvəl hazırlanma müddəti, bu işdə istifadə olunan avadanlıqdan istifadə qaydası, toxum yatağının dərinliyi, toxumda qalacaq torpağın..

Formu dolduraraq suallarınızı AzGübrə ekspertlərinə verə bilərsiniz!