MONSANTO DKC6630

Corn/ DKC6630 /MONSANTO

Əsas xüsusiyyətlər

  • Güclü kök sistemi
  • Yüksək məhsuldarlıq
  • İqlim və stresə ən az təsir göstərərək münbit olmayan şəraitdə də yüksək məhsuldarlıq
  • Yetişdikdən sonra dənələrdə rütubətin toplanmasının qarşısını alır

Səpin norması 90000-100000 cücərən toxum/ha olmaqla tövsiyə edilir.