İosif

İsmayıllı ərazisinin torpaq-iqlim şəraitində yetişdirilmiş, sertifikatlaşdırılmış arpa bitkisinin sortlarından olan İosif orta tezyetişən , qılçıqlı sortdur.

Məhsuldarlığı: Sort məhsuldar olub, potensial məhsuldarlığı hektardan 5-6 tondur.

Becərilmə bölgələri və sələfləri: Respublikanın suvarılan və dəmyə bölgələrində becərilə bilər

Səpin müddəti: Optimal səpin müddəti düzən ərazilərdə oktyabr ayı, dağlıq ərazilərdə isə sentyabr ayı hesab olunur. Səpin vaxtına riayət etmək mütləqdir!

Toxumlar Dividend Star ( 30g/Ldifenoconazole + 6.3g/Lcyproconazole) preparatı ilə dərmanlanmışdır

Yetişmə qrupu

orta tez yetişən

Sünbülün forması

qılçıqlı

Bitkinin hündürlüyü

85-90 sm

Potensial məhsuldarlıq

5-6 ton/ ha

1000 dənin kütləsi

44-47 qram

Səpin norması

180-200 kq / ha

Vegetasiya müddəti

220-230

Cücərməsi

94%


Davamlılıq

Qışa davamlılıq

Yüksək davamlılıq

Quraqlığa davamlılıq

Yüksək davamlılıq

Yerə yatmaya

Orta-yüksək davamlılıq