Qarabağ 22

Arpa bitkisinin Qarabağ 22 sortu İsmayıllı ərazisindən əldə edilmiş, sertifikatlaşdırılmış tezyetişən, ortaboylu, qılçıqlı sortdur.

Ümumi xüsusiyyətləri: Sort intensiv tipli olub yatmaya davamlıdır. Bitkinin kollanması orta vəziyyətdədir.

Becərilmə bölgələri və sələfləri: Qarabağ düzənliyi, Şirvan bölgəsi , Respublikanın digər suvarılan (duzlaşmaya məruz qalmış) və dəmyə bölgələri üçün becərilməsi təklif olunur.

Səpin müddəti: Optimal səpin müddəti oktyabr ayının ikinci yar ısından noyabır ayının birinci yarısınadək hesab olunur. Səpin norması: Hektara 3,0-3,5 milyon cücərən toxum səpilməlidir. Səpin müddəti gecikdirilmiş sahələrdə bu normanı 10 % artırmaq olar. Səpin vaxtına riayət etmək mütləqdir! (düzən ərazilərdə oktyabr, dağlıq ərazilərdə isə sentyabr aylarıdır).

Toxumlar Dividend Star ( 30g/Ldifenoconazole + 6.3g/Lcyproconazole) preparatı ilə dərmanlanmışdır

Yetişmə qrupu

Tez yetişən

Sünbülün forması

Qılçıqlı

Bitkinin hündürlüyü

65-75 sm

Potensial məhsuldarlıq

5-6 ton / ha

1000 dənin kütləsi

44-48 qram

Səpin norması

180-200 kq /ha

Vegetasiya müddəti

193-210 gün

Cücərməsi

95 %

 

Davamlılıq

Qışa davamlılıq

Yüksək davamlılıq

Quraqlığa davamlılıq

Yüksək davamlılıq

Yerə yatmaya

Yüksək davamlılıq

Pas

Az rast gəlinir

Unlu şeh

Yüksək davamlılıq

Sürmə

Yüksək davamlılıq