Tanya

İsmayıllı ərazisinin torpaq-iqlim şəraitində yetişdirilmiş, sertifikatlaşdırılmış buğda bitkisinin sortlarından olan Tanya orta tezyetişən, ortaboylu, qılçıqsız sortdur.

Ümumi xüsusiyyətləri:  Suvarma şəraitində yüksək məhsuldar intensiv tipli sort hesab edilir.

Becərilmə bölgələri və sələfləri: Suvarma şəraitində potensial məhsuldarlıq.

Səpin müddəti: Optimal səpin müddəti oktyabr ayının ikinci yarısından noyabr ayının ilk 10 günlüyünə qədər hesab olunur. Səpin vaxtına riayət etmək mütləqdir!
Toxumlar Dividend Star (30 g/Ldifenoconazole + 6.3g/Lcyproconazole) preparatı ilə dərmanlanmışdır.

Yetişmə qrupu

Orta tez yetişən

Sünbülün forması

Az qılçıqlı

Bitkinin hündürlüyü

65-75 sm

Potensial məhsuldarlıq

6-7 ton/ ha

1000 dənin kütləsi

43-47 qram

Səpin norması

180-200 kq /ha

Vegetasiya müddəti

220-230 gün

Cücərməsi

93-94%

Yapışqanlıq

30-31


Davamlılıq

Qışa davamlılıq

Orta-yüksək davamlılıq

Quraqlığa davamlılıq

Orta davamlılıq

Yerə yatmaya

Yüksək davamlılıq

Septarioz

Orta dərəcədə həssas

Tozlu küf

Davamlı

Fuzariouz

Orta dərəcədə davamlıq

Yarpaq, Sarı, Kök pas

Yüksək davamlılıq