Qrom

İsmayıllı ərazisinin torpaq-iqlim şəraitində yetişdirilmiş, sertifikatlaşdırılmış buğda bitkisinin Qrom sortu orta tezyetişən, ortaboylu, qılçıqsız, yerə yatmayan sortdur.

Ümumi xüsusiyyətləri:  Həm suvarma, həm dəmyə şəraitində yüksək məhsuldar intensiv tipli sort hesab edilir.

Səpin müddəti: Optimal səpin müddəti oktyabr ayının ikinci yarısından noyabr ayının ilk 10 günlüyünə qədər hesab olunur. Səpin vaxtına riayət etmək mütləqdir!

Becərilmə bölgələri və sələfləri : Əksər sələflərdə becərilməsi üçün tövsiyə olunur. Sünbüllər üzərində əkmək tövsiyə edilmir.

Toxumlar Dividend Star (30 g/Ldifenoconazole + 6.3g/Lcyproconazole) preparatı ilə dərmanlanmışdır.

Yetişmə qrupu

Orta tez yetişən

Sünbülün forması

Qılçıqsız

Bitkinin hündürlüyü

85 – 90  sm

Potensial məhsuldarlıq

6 -7 ton / ha

1000 dənin kütləsi

40 - 42 qram

Səpin norması

180 - 200 kq /ha

Vegetasiya müddəti

223 - 278 gün

Cücərməsi

93 %

Yapışqanlıq

30-31


Davamlılıq

Qışa davamlılıq

Standart - yüksək davamlılıq

Quraqlığa davamlılıq

Yüksək davamlılıq

Yerə yatmaya

Yüksək davamlılıq

Dənin tökülməsi

Yüksək davamlılıq

Pas xəstəliyi

Həssas

Tozlu küf

Yüksək davamlılıq

Qışa davamlılıq

Standart - yüksək davamlılıq