Новости

15 April 2021
Arpanın keyfiyyət  göstəriciləri və onlara təsir edən amillər Taxıl quru, kobud qoxusu olmayan sarı rəngdə, müəyyən miqdarda protein və nişasta ehtiva etməlidir, böyük və dolğun və canlı olmalıdır. Organoleptik göstəricilər (rəng, qoxu) taxılın ümumi vəziyyətini xarakterizə edir..
8 February 2021
Qarğıdalı yığarkən itkiləri necə azaltmaq olar? Məhsul yığımı qarğıdalı yetişdirmənin əsas  mərhələlərindən biridir, vacibliyi isə bir o qədər də qiymətləndirilmir. Çünki məhsul  formalaşıb və artıq təsir etmək mümkün olmadığı güman edilir. Ancaq taxılın miqdarı..