Dəmgil

*Göbələk xəstəliyi

  • Törədiciləri

Alma dəmgilini törədicisi Venturia purna göbələyidir. Göbələk təkcə meyvələri deyil, bitkinin yarpaqlarını da zədələyir.

  • Əlamətləri

İlk olaraq yarpaqların üzərində qonur ləkələr əmələ gəlir. Quruyan yaraqlar sonradan tökülməyə başlayır. Əgər xəstəlik meyvəyə yoluxubsa, meyvədə çatlar yaranır və kiçik, solğun-tünd rəngli ləkələr görsənməyə başlayır. Meyvələr qaldıqca üzərindəki ləkələr, yaralar da inkişaf edir və bitkini heç edir. Xəstəliyin ən böyük təhlükəsi isə meyvənin çürüməsinə şərait yaratmasıdır. 

  • İnkişaf dövrü

Xəstəliyin inkubasiya müddəti 8-21 gün davam edir. Meyvələrin zədələnməsinə əsasən göbələyin konidiya mərhələsində olan mitseliləri səbəb olur. Meyvənin zədələnmiş yerlərində qonur rəngli xırda dairəvi, yaxud formasız ləkələr əmələ gəlir. Göbələk inkişaf etdikcə bu ləkələr də böyüyür və üzərləri məxməri yaşıl təbəqə ilə örtülür. Meyvənin zədələnmiş yerləri ağaclaşır və çatlar əmələ gəlir. Nisbətən köhnə ləkələr qəhvəyi rəngdə olur. Çürümə xəstəliyindən fərqli olaraq, dəmgil ağacda meyvələrin inkişafı zamanı qorxuludur. Lakin dəmgil ləkələri meyvələrin anbarda saxlandığı dövrdə də inkişaf edib, yayıla bilər. Anbarda isə bu xəstəlik zədələnmiş meyvələrdən sağlamlara keçir.

  • Nəzarət və mübarizə tədbirləri

Xəstəliklərlə mübarizə məqsədilə aqrotexniki tədbirlər tam yerinə yetirilməli, budama vaxtında aparılmalı, vegetasiyanın sonunda xəstəliyə yoluxmuş bitki qalıqları məhv edilməlidir. Qışlayan infeksiya mənbəyini məhv etmək üçün bağlarda kimyəvi preparatların istifadəsi zəruridir.

Bu zərərvericiyə qarşı preparat:

AGSHİNE 50 WG

AGSHINE WG fungisidi Türkiyənin pestisid istehsalında  ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən yüksək texnologiyalarla ISO (Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşk

Məhsulu gör