Ducanit - Kalsium Nitrat

Ducanit - Kalsium Nitrat - Duslo


Ducanit ağ dənəvərli, yüksək saflıqda və suda tez həll olunan kalsium nitrat gübrəsidir. Slovakiyanın Duslo şirkətinə məxsus olan gübrə bitkinin daha sağlam olmasında və məhsuldarlığın artmasında effektiv rol oynayır. Eyni zamanda bitkinin kök sistemini yaxşılaşdırır və keyfiyyətini artırır. Tərkibində Ca olan dənəvər azot gübrəsi damcı suvarma sistemləri, hidroponik və  yarpaq tətbiqi üçün uyğun hesab olunur.

Tətbiq olunma qaydası


Tərəvəzlər üçün:
Gübrələmə tətbiqi: 5kg - 10kg / Ha;
Yarpaqdan tətbiq: 400-1000 litr/ha üçün 1kq - 3kq

Meyvə ağacları 
Gübrələmə tətbiqi: 10kq - 15kq/ha;
Yarpaqdan tətbiq: 2kg - 400-1000 litr / ha maks. 0,1 % 

Təhlükəsizlik qaydaları


Suda həll olunmayan tərkib tətbiq dərəcələri yalnız göstəricidir. Son tətbiq dərəcəsi, torpaq və su analizinin nəticələrinə, bitkinin yaşına, böyümə mərhələsinə və yetişdiricilərin istehsal planına əsasən bitki qidalanma mütəxəssisi ilə məsləhətləşərək qərar verilməlidir

Məhsulun tərkibinin vərəqəsi (pdf) download