Mono Ammonium Fosfat / MAP

Mono Ammonium Fosfat (12 - 61 - 0) / MAP

Türkiyənin Almaz Group şirkətinə məxsus Mono Ammonium Fosfat (12 - 61 - 0) tamamilə suda həll olunan kristal məhsuldur. Qorunan torpaq və açıq sahələr üçün (istixanalarda, hidroponikada, suvarma sistemlərində) suda həll olunan NPK gübrələrinin istehsalı üçün xammal kimi, maye kompleks gübrələrin hazırlanması üçün xammal kimi istifadə olunur. Azot bitki biokütləsinin böyüməsi və inkişafı üçün lazımdır, fotosintez prosesində iştirak edir. Fosfor bitkilərin kök sisteminin inkişafı üçün lazımdır. MAP heyvanlar üçün yem əlavəsi kimi də istifadə olunur. Fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərinə görə alovlanma və yanmanın qarşısını alır. Həll olunmayan çirklərin tam olmaması səbəbindən monoammonium fosfatın tam həll edilməsi təmin edilir və parçalar, kontrplak və ya ağac kimi hopdurulmuş materiallara udulması yaxşılaşdırılır.