Mikrovit Molybdenum / 5 lt

Mikrovit Molybdenum 

Mikrovit Molybdenum yarpaqdan istifadə üçün maye molibden (33 g/l - Mo) gübrəsi. Xüsusən turşu torpaqlarda balqabaq, paxlalılar, dənli bitkilər və ya çiyələk kimi molibdenə yüksək ehtiyacı olan bitkilərdə tövsiyə olunur. Bitkilərin aşağı qış temperaturlarına qarşı müqavimətini artırmaq üçün payızda qış bitkiləri üçün tövsiyə olunur.

Müdaxilə üsulu ilə istifadə edilən MIKROVIT® MOLYBDENUM molibden çatışmazlığını effektiv şəkildə aradan qaldırır və bu cür dövri çatışmazlığın mənfi təsirlərini azaldır. Bitkilərdə molibden çatışmazlığının vizual əlamətləri olduqda və ya bitki materialının analizinin nəticələri çox aşağı molibden miqdarını (gizli çatışmazlıq) göstərdikdə müdaxilə olunması vacibdir.