Kartof

Məhsuldar nəticə üçün kartofun düzgün toxumlanma qaydaları

Məhsuldar nəticə üçün kartofun düzgün toxumlanma qaydaları Toxum yatağının hazırlanması: Kartof üçün  yeraltı orqanları üçün kifayət qədər oksigen və nəm təmin..

Kartofun iqlim və torpaq şəraitində tələbləri

Kartofun iqlim və torpaq şəraitində tələbləri Kartof dünyada, eləcə də ölkəmizdə  ən çox yayılan və becərilən kənd təsərrüfatı bitkilərindən biridir. Kartofun məhsuldarlığı və becərilmə..

Kartofun düzgün əkin qaydaları

Kartofun düzgün əkin qaydaları Düzgün əkin, kartof məhsulunun  tarladan  anbara qədər  keyfiyyətli olmasına təsir göstərir. Uğurlu əkin eyni zamanda bitki örtüyünü də..

Kartof əkinində düzgün suvarma qaydaları

Kartof əkinində düzgün suvarma  qaydaları Suvarma  bitkilərin böyüməsi üçün əsas proseslərdən  hesab olunur. .Ancaq bitkilərin su ehtiyacları bir-birindən fərqlidir. Kartof..

Düzgün gübrələmə ilə keyfiyyətli məhsula bir addım daha yaxın!

Düzgün gübrələmə ilə keyfiyyətli məhsula bir addım daha yaxın! Kartof torpaqdan arasıkəsilmədən qida tələb edən bitkilərdəndir.Torpağın qida maddələri ilə təmin olunma dərəcəsindən, becərildiyi..

Formu dolduraraq suallarınızı AzGübrə ekspertlərinə verə bilərsiniz!