AGN-CAPTAN 500 SC

    BİTKİ ADI

ZƏRƏRLİ ORQANİZM ADI

TƏTBİQ DOZASI

SON TƏTBİQ İLƏ MƏHSUL YIĞIMI ARASINDAKI MÜDDƏT

Alma Dəmgil (Venturia inaequalis) 150 ml/100 l su 14 gün
Armud Dəmgil (Venturia pirina) 150 ml/100 l su 14 gün
Üzüm Mildiu (Plasmopara viticola) 300 ml/100 l su 28 gün
Üzüm Ölü kol (Phomopsis viticola) 250 ml/100 l su 28 gün
Pomidor Erkən yarpaq yanıqlığı (Alternaria solani) 300 ml/100 l su 14 gün
Sərtçəyirdəkli meyvələr Sərtçəyirdəkli meyvələrdə yarpaq dəlikliyi (Wilsonomyces carpophilus) 300 ml/100 l su 14 gün
Sitrus meyvələri Fitoftora (Phytophthora citrophthora) 300 ml/100 l su 14 gün
Pomidor Fitoftora (Phytophthora infenstans) 300 ml/100 l su 14 gün
Kartof Fitoftora (Phytophthora infenstans) 350 ml/100 l su 14 gün

AGN-CAPTAN 500 SC fungisidi Türkiyənin pestisid istehsalında  ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən yüksək texnologiyalarla ISO (Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı) standartlarına uyğun istehsal olunur. AzGübrə şirkəti Astranova şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi distributorudur. Astranova məhsullarının ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertfikatları və AQTA şəhadətnaməsi vardır.

AGN-CAPTAN 500 SC fungisidi üzümdə mildiu (Plasmopara viticola) , Ölü kol (Phomopsis viticola) xəstəliklərinə, almada Dəmgil xəstəliyinə (Venturia inaequalis), pomidorda Erkən yarpaq yanıqlığına (Alternaria solani)  sərt çəyirdəkli meyvələrdə yarpaq dəlikliyinə (Wilsonomyces carpophylus)  və bir sıra başqa bitkilərdə müxtəlif xəstəliklərə qarşı istifadə olunur.

Qeyd: Küləkli havada, günəşin pik saatlarında istifadə etməyin. Rütubətdən uzaq saxlayın.  -5 °C-dən aşağı və +35 °C-dən yuxarı temperaturlarda saxlamayın. Uşaqlardan uzaq tutun. İstifadə edərkən, əlcək, qoruyucu geyim və eynəkdən istifadə edin.

Məhsulun tərkibinin vərəqəsi (pdf) download