AGN-CAPTAN 500 SC

AGN-CAPTAN 500 SC fungisidi Türkiyənin pestisid istehsalında  ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən yüksək texnologiyalarla ISO (Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı) standartlarına uyğun istehsal olunur. AzGübrə şirkəti Astranova şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi distributorudur. 

Astranova məhsullarının ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertfikatları və AQTA şəhadətnaməsi vardır.

AGN-CAPTAN 500 SC fungisidi üzümdə mildiu (Plasmopara viticola) , Ölü kol (Phomopsis viticola)

xəstəliklərinə, almada Dəmgil xəstəliyinə (Venturia inaequalis), pomidorda Erkən yarpaq yanıqlığına (Alternaria solani)  sərt çəyirdəkli meyvələrdə yarpaq dəlikliyinə (Wilsonomyces carpophylus)  və bir sıra başqa bitkilərdə müxtəlif xəstəliklərə qarşı istifadə olunur.

Qeyd: Küləkli havada, günəşin pik saatlarında istifadə etməyin. Rütubətdən uzaq saxlayın.  -5 °C-dən aşağı və +35 °C-dən yuxarı temperaturlarda saxlamayın. Uşaqlardan uzaq tutun. İstifadə edərkən, əlcək, qoruyucu geyim və eynəkdən istifadə edin.

Bitki adı

Zərərli

Orqanizm Adı

Tətbiq dozası

Son Tətbiq ilə məhsul yığımı arasındakı müddət

Alma

Dəmgil

(Venturia inaequalis)

150 ml/100 l su

14 gün

Armud

Dəmgil

(Venturia pirina)

150 ml/100 l su

14 gün

Üzüm*

Mildiu

(Plasmopara viticola)

300 ml/100 l su

28 gün

Ölü kol (Phomopsis viticola)

 

250 ml/100 l su

28 gün

Pomidor

Erkən yarpaq yanıqlığı

(Alternaria solani)

300 ml/100 l su

14 gün

Ərik,Şaftalı, gavalı,gilas, albalı

Sərtçəyirdəkli meyvələrdə yarpaq dəlikliyi

(Wilsonomyces carpophilus)

300 ml/100 l su

 

14 gün

Sitrus bitkiləri

Fitoftora (Phytophthora citrophthora)

300 ml/100 l su

 

14 gün

Pomidor

Fitoftora

(Phytophthora infenstans)

300 ml l/100 l

14 gün

Kartof

Fitoftora

(Phytophthora infenstans)

350 ml l/100 l

14 gün