BLUEMAX BORDOLEX

BLUEMAX BORDOLEX fungisidi Türkiyənin pestisid istehsalında  ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən yüksək texnologiyalarla ISO (Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı) standartlarına uyğun istehsal olunur. AzGübrə şirkəti Astranova şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi distributorudur. 

Astranova məhsullarının ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertfikatları və AQTA şəhadətnaməsi vardır.

BLUEMAX BORDOLEX fungisidi üzümdə (üzüm yarpaqlarının qida kimi istifadə olunacağı sahələrdə BLUEMAX BORDOLEX fungisidini tətbiq etməyin) mildiu (Plasmopara viticola) və ölü kol (Phomopsis viticola) xəstəliklərinə, alma və armudda Dəmgil xəstəliyinə (Venturia inaequalis), şaftalıda yarpaq qıvrılması (Taphrina deformans)  xəstəliyinə, pomidorda fitoftora (Phytophthora infestans) xəstəliyinə, ərikdə yarpaq dəlikliyinə (Wilsonomyces carpophylus) və bir sıra başqa bitkilərdə (xüsusilə ağaclarda) müxtəlif xəstəliklərə qarşı istifadə olunur.

Qeyd: Küləkli havada, günəşin pik saatlarında istifadə etməyin. Rütubətdən uzaq saxlayın.  -5 °C-dən aşağı və +35 °C-dən yuxarı temperaturlarda saxlamayın. Uşaqlardan uzaq tutun. İstifadə edərkən, əlcək, qoruyucu geyim və eynəkdən istifadə edin.

Bitki Adı

Zərərlı Orqanizm Adı

Tətbiq dozası

Son tətbiq ilə məhsul yığımı arasındakı müddət

 

 

Üzüm

 

Mildiu (Plasmopara viticola)

500 g/100 L su

14 gün

 

 

Ölü kol (Phomopsis viticola)

 

3500 g/100 L su

(qış )

500 g/100 L su

(yay)

14 gün

Alma

Dəmgil (Venturia inaequalis)

1500 g/100 L su

14 gün

Şaftalı

Yarpaq qıvrılması

(Taphrina deformans)

1500 g/100 L su

14 gün

Zeytun

 

Halqalı ləkə
(Spilocaea oleaginea)

1500 g/100 L su

(1. Uygulama)
1000 g/100 L su

(2. Uygulama)

14 gün

Pomidor

Fitoftora (Phytophthora infestans)

4 kg/ha

14 gün

Ərik

 

Yarpaq dəlikliyi (Wilsonomyces carpophylus)

1250 g/100 L su

(dormant dönem)

625 g/100 L su

(normal dönem)

14 gün