AGNİCOR SC

    BİTKİ ADI

ZƏRƏRLİ ORQANİZM ADI

TƏTBİQ DOZASI

SON TƏTBİQ İLƏ MƏHSUL YIĞIMI ARASINDAKI MÜDDƏT

Üzüm Boz çürümə (Botrytis cinerea) 100 ml/100 L su 21 gün
Pomidor Boz çürümə (Botrytis cinerea) 125 ml/100 l su 3 gün
Alma Dəmgil (Venturia inaequalis) 50 ml/100 l su 14 gün
Bibər Boz çürümə (Botrytis cinerea) 125 ml/100 l su 3 gün

AGNİCOR SC

Aktiv maddə: 300 g/L Pyrimethanil

AGNİCOR SC funqisidi Türkiyənin pestisid istehsalında ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən yüksək texnologiyalarla ISO (Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı) standartlarına uyğun istehsal olunur. AzGübrə şirkəti Astranova şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi distributorudur. 

Astranova məhsullarının ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertfikatları və AQTA şəhadətnaməsi vardır.

AGNİCOR SC funqisidi üzüm (üzüm yarpağı qida kimi istifadə olunacaqsa o sahədə AGNİCOR SC istifadə etməyin) , pomidor, çiyələk, bibərdə Boz çürümə xəstəliyinə (Botrytis cinerea) və alma, armudda Dəmgil xəstəliyinə (Venturia inaequalis) qarşı istifadə olunur.

Qeyd: Küləkli havada, günəşin pik saatlarında istifadə etməyin. Rütubətdən uzaq saxlayın.  -5 °C-dən aşağı və +35 °C-dən yuxarı temperaturlarda saxlamayın. Uşaqlardan uzaq tutun. İstifadə edərkən, əlcək, qoruyucu geyim və eynəkdən istifadə edir.