ANCORA 5 EC

    BİTKİ ADI

ZƏRƏRLİ ORQANİZM ADI

TƏTBİQ DOZASI

SON TƏTBİQ İLƏ MƏHSUL YIĞIMI ARASINDAKI MÜDDƏT

Pambıq Yaşılqurd (Helicoverpa armigera) 1.5 l/ha Larva 7 gün
Pambıq Qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae) 500 ml/ha, nimf (yetkin fərddən bir əvvəlki mərhələ), yetkin 7 gün
Alma Alma iç qurdu (Cydia pomonella) 20 ml/100 L su, sürfə 3 gün
Alma Alma ağqurdu (Yponomeuta malinellus) 10 ml/100 L su, sürfə 3 gün
Üzüm Güvə (Lobesia botrana) 20 ml/100 L su, sürfə 7 gün
Qarğıdalı Qarğıdalı gövdə qurdu (Sesamia spp.) 30 ml/10 ha, sürfə (15 gün fasilə ilə 3 dərmanlama) 14 gün
Qarğıdalı Qarğıdalı sovkası(Ostrinia nubilalis) 30 ml/10 ha, sürfə (15 gün fasilə ilə 3 dərmanlama) 14 gün
Qarğıdalı Bozqurd (Agrotis spp.) 500 ml/ha, sürfə 14 gün
Qarğıdalı Yapraq biti (Rhopalosiphum maidis) 500 ml/ha, sürfə 14 gün
Kartof Kolorado böcəyi (Leptinotarsa decemlineata) 400 ml/ha sürfə, yetkin fərd 3 gün
Şəkər Çuğunduru Qalxan böcək (Cassida spp.) 250 ml/ha yetkin fərd 3 gün
Buğda Ziyankar bağacıq (Euygaster spp.) 200 ml/ha 1.-3. və 4.-5. Nimf (yetkin fərddən bir əvvəlki mərhələ) 14 gün
Buğda Taxıl xortumlu böceği (Pachytychius hordei) 250 ml/ha, yetkin fərd 14 gün
Buğda Taxıl böcəyi (Taxıl hafı)(Zabrus spp.) Torpaq birələri (Phyllotreta spp., Psylliodes spp) 500 ml/10 ha, sürfə 14 gün
Pomidor Yaşılqurd (Helicoverpa armigera) 500 ml/ha, sürfə 3 gün
Kələm Yarpaq güvəsi (Plutella maculipennis) 250 ml/ha, sürfə 2 gün
Qoz, fındıq, badam Püstə ballıcası (Agonoscena pistaciae) 20 ml/100 l su, Nimf (yetkin fərddən bir əvvəlki mərhələ) 3 gün
Zeytun Zeytun güvəsi (Prasy oleae) 15 ml/100 L su, sürfə 3 gün
Qoz, fındıq, badam Fındıq qurdu (Curcilio nucum) 500 ml/ha, yetkin fərd 7 gün
Armud Alma iç qurdu (Cydia pomonella) 20 ml/100 L su, sürfə 3 gün

ANCORA 5 EC

Aktiv maddə: 50 g/l Lambda-cyhalothrin

ANCORA 5 EC insektisidi Türkiyənin pestisid istehsalında  ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən yüksək texnologiyalarla ISO (Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı) standartlarına uyğun istehsal olunur. AzGübrə şirkəti Astranova şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi distributorudur. 

Astranova məhsullarının ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertfikatları və AQTA şəhadətnaməsi vardır.

ANCORA 5 EC insektisidi pambıqda, üzümdə (üzüm yarpaqlarının qida məqsədilə istifadə ediləcəyi sahələrdə ANCORA 5 EC insektisidini istifadə etməyin) alma, armud kimi bir çox meyvə ağaclarında, qarğıdalıda, kartofda, şəkər çuğundurunda, buğdada, fındıqda, bir çox tərəvəz bitkilərində zərərvericilərə qarşı istifadə olunur.

Qeyd: Küləkli havada, günəşin pik saatlarında istifadə etməyin. Rütubətdən uzaq saxlayın.  -5 °C-dən aşağı və +35 °C-dən yuxarı temperaturlarda saxlamayın. Uşaqlardan uzaq tutun. İstifadə edərkən, əlcək, qoruyucu geyim və eynəkdən istifadə edin.