ANCORA 5 EC

ANCORA 5 EC

Aktiv maddə: 50 g/l Lambda-cyhalothrin

ANCORA 5 EC insektisidi Türkiyənin pestisid istehsalında  ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən yüksək texnologiyalarla ISO (Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı) standartlarına uyğun istehsal olunur. AzGübrə şirkəti Astranova şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi distributorudur. 

Astranova məhsullarının ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertfikatları və AQTA şəhadətnaməsi vardır.

ANCORA 5 EC insektisidi pambıqda, üzümdə (üzüm yarpaqlarının qida məqsədilə istifadə ediləcəyi sahələrdə ANCORA 5 EC insektisidini istifadə etməyin) alma, armud kimi bir çox meyvə ağaclarında, qarğıdalıda, kartofda, şəkər çuğundurunda, buğdada, fındıqda, bir çox tərəvəz bitkilərində zərərvericilərə qarşı istifadə olunur.

Qeyd: Küləkli havada, günəşin pik saatlarında istifadə etməyin. Rütubətdən uzaq saxlayın.  -5 °C-dən aşağı və +35 °C-dən yuxarı temperaturlarda saxlamayın. Uşaqlardan uzaq tutun. İstifadə edərkən, əlcək, qoruyucu geyim və eynəkdən istifadə edin.

Bitki adı

Zərərli

Orqanizm Adı

Tətbiq dozası

Son Tətbiq ilə məhsul yığımı arasındakı müddət

Pambıq

Yaşılqurd (Helicoverpa armigera)

       1.5 l/ha Larva     

7 gün

Qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae)

500 ml/ha, nimf (yetkin fərddən bir əvvəlki mərhələ), yetkin

Alma

Alma iç qurdu  (Cydia pomonella)

20 ml/100 L su, sürfə

3 gün

Alma ağqurdu

(Yponomeuta malinellus)

10 ml/100 L su, sürfə

 

***Üzüm

Güvə (Lobesia botrana)

20 ml/100 L su, sürfə

7 gün

Qarğıdalı

Qarğıdalı gövdə qurdu  (Sesamia spp.)

30 ml/da, sürfə (15 gün fasilə ilə 3 dərmanlama)

14 gün

Qarğıdalı sovkası(Ostrinia nubilalis)

30 ml/da, sürfə (15 gün fasilə ilə 3 dərmanlama) ma)

Bozqurd  (Agrotis spp.)

500 ml/ha, sürfə

Yapraq biti (Rhopalosiphum maidis)

 

Kartof

Kolorado böcəyi

(Leptinotarsa decemlineata)

400 ml/ha sürfə, yetkin fərd

3 gün

 

Şəkər çuğunduru

Qalxan böcək (Cassida spp.)

         250 ml/ha yetkin fərd

3 gün

Buğda

Ziyankar bağacıq (Euygaster spp.)

200 ml/ha

1.-3. ve 4.-5.Nimf (yetkin fərddən bir əvvəlki mərhələ), mərhələsi

14 gün

Taxıl  xortumlu böceği

(Pachytychius hordei)

 250 ml/ha, yetkin fərd

Taxıl böcəyi (Taxıl hafı)(Zabrus spp.)

  500 ml/ha, sürfə

Toprak birələri (Phyllotreta spp., Psylliodes spp)

Pomidor

Yaşılqurd (Helicoverpa armigera)

  500 ml/ha, sürfə

3 gün

Kələm

Yarpaq güvəsi

(Plutella maculipennis)

  250 ml/ha, sürfə

2 gün

Püstə

Püstə ballıcası

(Agonoscena pistaciae)

20 ml/100 L su, Nimf (yetkin fərddən bir əvvəlki mərhələ),

3 gün

Zeytun

Zeytun güvəsi (Prasy oleae)

15 ml/100 L su, sürfə

3 gün

Fındıq

Fındıq qurdu (Curcilio nucum)

500 ml/ha, yetkin fərd

7 gün

Armud

Alma iç qurdu  (Cydia pomonella)

20 ml/100 L su, sürfə

3 gün

Heyva

Alma iç qurdu  (Cydia pomonella)

20 ml/100 L su, sürfə

3 gün