ASTRAGİL

ASTRAGİL

50 g/L Quizalofop-P-ethyl

ASTRAGİL herbisidi Türkiyənin pestisid istehsalında  ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən yüksək texnologiyalarla ISO (Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı) standartlarına uyğun istehsal olunur. AzGübrə şirkəti Astranova şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi distributorudur.

Astranova məhsullarının ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertfikatları və AQTA şəhadətnaməsi vardır.

ASTRAGİL herbisidi üzüm, günəbaxan, pambıq, soğan, noxud kimi bitkilərdə dar yarpaqlı alaqlara qarşı istifadı olunan herbisiddir. Bütün daryarpaqlı alaqlara qarşı istifadə oluna bilir, bəzilərinin şəkilləri verilmişdir.

Qeyd: Küləkli havada, günəşin pik saatlarında istifadə etməyin. Rütubətdən uzaq saxlayın.  -5 °C-dən aşağı və +35 °C-dən yuxarı temperaturlarda saxlamayın. Uşaqlardan uzaq tutun. İstifadə edərkən, əlcək, qoruyucu geyim və eynəkdən istifadə edin.

Bitki Adı

Alaq otu adı

Tətbiq dozası və mərhələsi
Üzüm*

Çayır (Cynodon dactylon)


Kalış (Sorghum halepense)

1 l/ha

Çayıri 15-20 cm,

Kalış 2-3 yarpaq

Pomidor

Çayır  (Cynodon dactylon)


Kalış (Sorghum halepense)


Toyuqdarısı(Echinochloa crus-galli)

1 l l/ha

Pomidorlar 15-20 cm boyda, alaq otları 3-6 yapraqlı dövrdə, çıxışdan sonra

Günəbaxan

Çayır (Cynodon dactylon)


Kalış (Sorghum halepense)


Yapışqan darı (Tulatutan)Setaria spp.)


Toyuqdarısı (Echinochloa crus-galli)


Tülküquyruğu (Alopecurus myosuroides)


Çayır ( Poa spp.)


Çayırkimilər (Bromus spp.)


Yabanı arpa (Hordeum spontaneum)


Yabanı darı (Panicum sp.)

1 l/ha

Ayçiçeği ve Yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası

Soğan

Kalış (Sorghum halepense)


Toyuqdarısı (Echinochloa crus-galli)


Yapışqan darı (Tulatutan ) (Setaria spp.)

1l/ha

Soğan 15-20 cm boyda, kalış 3-5 yarpaklı, toyuqdarısı ve yapışqan darılar 10-15 cm boyda olduqları dövr

Kırmızı

Mərci

Yabanı vələmir (Avena sterilis)


Tülküquyruğu (Alopecurus myosuroides)


Yabanı buğda (Triticum aestivum)


Yabanı arpa (Hordeum vulgare)


Ayrıqotu (Elymus repens)

750 ml/ha

Mərci 8-12 cm boyda, alaqlar 2-4 yarpaqlı olduğu dövrdə, çıxış sonrası

Şəkər çuğunduru

Yabanı vələmir(Avena fatua)


Toyuqdarısı (Echinochloa crus-galli)


Çayır (Bromus tectorum)


Tülküquyruğu (Alopecurus myosuroides)

0.75 -1 l / ha 

Birillik alaqlarda aşağı doza, Çox illik alaqlarda yüksek doza tətbiq olunur

Pambıq Kalış (Sorghum halepense)

0.75-1l/ha

Toxumdan gələnlərdə aşağı, rizomdan gələnlərdə yüksək doza tətbiq

Soya

Toyuqdarısı (Echinochloa crus-galli)


Yabanı darı (Panicum spp.)


Kalış (Sorghum halepense)


Çayır (Cynodon dactylon)


Tülküquyruğu (Alopecurus myosuroides)

100 ml/da

alaq otları 3-6 yarpaqlı olduqda,

çıxış sonrası

Konala

Dəlicə (Lolium temulentum)


Yabanı buğda (Triticum aestivum)


Çayır (Cynodon dactylon)


Yapışqan darı (Tulatutan ) (Setaria spp.)


Tülküquyruğu (Alopecurus myosuroides )


Çayır (Poa spp.)


Yabanı vələmir (Avena sterilis)


Quşyemi (Phalaris spp.)

 2 l / ha, Çıxış sonrası


 

 

 

 

 

 

 

 

 1/ha, Çıxış sonrası

Noxud

Tülküquyruğu (Alopecurus myosuroides)


Yabanı vələmir (Avena fatua)


Yabanı buğda (Triticum aestivum)

750 ml/ha, Çıxış sonrası