ASTRAGİL

ASTRAGİL

50 g/L Quizalofop-P-ethyl

ASTRAGİL herbisidi Türkiyənin pestisid istehsalında  ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən yüksək texnologiyalarla ISO (Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı) standartlarına uyğun istehsal olunur. AzGübrə şirkəti Astranova şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi distributorudur.

Astranova məhsullarının ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertfikatları və AQTA şəhadətnaməsi vardır.

ASTRAGİL herbisidi üzüm, günəbaxan, pambıq, soğan, noxud kimi bitkilərdə dar yarpaqlı alaqlara qarşı istifadı olunan herbisiddir. Bütün daryarpaqlı alaqlara qarşı istifadə oluna bilir, bəzilərinin şəkilləri verilmişdir.

Qeyd: Küləkli havada, günəşin pik saatlarında istifadə etməyin. Rütubətdən uzaq saxlayın.  -5 °C-dən aşağı və +35 °C-dən yuxarı temperaturlarda saxlamayın. Uşaqlardan uzaq tutun. İstifadə edərkən, əlcək, qoruyucu geyim və eynəkdən istifadə edin.

Bitki Adı

Alaq otu adı

Tətbiq dozası və mərhələsi

 

Üzüm*

Çayır (Cynodon dactylon)

1 l/ha

Çayıri 15-20 cm,

Kalış 2-3 yarpaq

 

Kalış (Sorghum halepense)

 

 

Pomidor

Çayır  (Cynodon dactylon)

1 l l/ha

Pomidorlar 15-20 cm boyda, alaq otları 3-6 yapraqlı dövrdə, çıxışdan sonra

 

Kalış (Sorghum halepense)

 

Toyuqdarısı(Echinochloa crus-galli)

 

 

 

 

Günəbaxan

 

 

 

 

 

Çayır (Cynodon dactylon)

 

1 l/ha

Ayçiçeği ve Yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde,

çıkış sonrası

 

 

Kalış (Sorghum halepense)

 

Yapışqan darı- (Tulatutan )Setaria spp.)

 

Toyuqdarısı (Echinochloa crus-galli)

 

Tülküquyruğu

(Alopecurus myosuroides)

 

Çayır ( Poa spp.)

 

Çayırkimilər (Bromus spp.)

 

Yabanı arpa (Hordeum spontaneum)

 

Yabanı darı (Panicum sp.)

 

 

Soğan

 

Kalış (Sorghum halepense)

1l/ha

Soğan 15-20 cm boyda, kalış

3-5 yarpaklı, toyuqdarısı ve yapışqan darılar 10-15 cm boyda olduqları dövr

 

Toyuqdarısı (Echinochloa crus-galli)

 

Yapışqan darı- (Tulatutan ) (Setaria spp.)

 

Kırmızı

Mərci

Yabanı vələmir (Avena sterilis)

750 ml/ha

Mərci 8-12 cm boyda, alaqlar 2-4 yarpaqlı olduğu dövrdə, çıxış sonrası

 

Tülküquyruğu

                                    (Alopecurus myosuroides)

 

Yabanı buğda

(Triticum aestivum)

 

Yabanı arpa (Hordeum vulgare)

 

 Ayrıqotu (Elymus repens)

1 l/ha

Mərci 8-12 cm boyda, alaqlar 2-4 yarpaqlı olduğu dövrdə, çıxış sonrası

 

 

Şəkər çuğunduru

Yabanı vələmir(Avena fatua)

  1. 75-1 l/ha 

Birillik alaqlarda aşağı doza, Çox illik alaqlarda yüksek doza tətbiq olunur

 

ToyuqdarısI (Echinochloa crus-galli)

 

Çayır (Bromus tectorum)

 

Tülküquyruğu

(Alopecurus myosuroides)

 

 

Pambıq

 

Kalış (Sorghum halepense)

0.75-1l/ha

Toxumdan gələnlərdə aşağı, rizomdan gələnlrdə yüksək doza tətbiq

 

Soya

Toyuqdarısı (Echinochloa crus-galli)

1 l/ha

 Alaqların 3-6 yarpaklı olduğu dövrlərdə,

çıxış sonrası

 

 

Yabanı darı (Panicum spp.)

 

Kalış (Sorghum halepense)

 

Çayır (Cynodon dactylon)

 

Tülküquyruğu

(Alopecurus myosuroides)

 

Quşyemi (Phalaris spp.)

 

Kanola

Dəlicə (Lolium temulentum)

      2l/ha, Çıxış sonrası

Yabanı buğda

(Triticum aestivum)

1/ha, Çıxış sonrası

Çayır (Cynodon dactylon)

Yapışqan darı- (Tulatutan ) (Setaria spp.)

Tülküquyruğu

(Alopecurus myosuroides )

Çayır (Poa spp.)

Yabanı vələmir (Avena sterilis)

Quşyemi (Phalaris spp.)

NOXUT

Tülküquyruğu

(Alopecurus myosuroides)

Yabanı vələmir (Avena fatua)

Yabanı buğda

(Triticum aestivum)

 

750 ml/ha, Çıxış sonrası