SHAOLIN 100 EC

SHAOLIN 100 EC

Aktiv maddə: 100 g/l Alphacypermethrin

SHAOLIN 100 EC insektisidi Türkiyənin pestisid istehsalında  ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən yüksək texnologiyalarla ISO (Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı) standartlarına uyğun istehsal olunur. AzGübrə şirkəti Astranova şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi distributorudur.

Astranova məhsullarının ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertfikatları və AQTA şəhadətnaməsi vardır.

SHAOLIN 100 EC insektisidi pambıqda, üzümdə, alma, armud kimi bir çox meyvə ağaclarında, qarğıdalıda, kartofda, şəkər çuğundurunda, buğdada, arpada, günəbaxanda, zeytunda, fındıqda, bir çox tərəvəz bitkilərində zərərvericilərə qarşı istifadə olunur.

Qeyd: Küləkli havada, günəşin pik saatlarında istifadə etməyin. Rütubətdən uzaq saxlayın.  -5 °C-dən aşağı və +35 °C-dən yuxarı temperaturlarda saxlamayın. Uşaqlardan uzaq tutun. İstifadə edərkən, əlcək, qoruyucu geyim və eynəkdən istifadə edin.

 

Bitki Adı

Zərərli

Orqanizm Adı

Tətbiq dozası

Son tətbiq ilə məhsul yığımı arasındakı müddət

Alma

Alma iç qurdu

(Cydia pomonella)

20 ml/100 L su, Larva

14 gün

Alma ağqurdu

(Yponomeuta malinellus)

15 ml/100 L su, Larva

Taxıl

Ziyankar bağacıq

(Eurygaster integriceps)

150 ml/ha

1-3,4-5 mərhələ nimf və yeni nəsil yetkin

14 gün

Uzunburun

(Aelia rostrata)

 

450 ml/ha

Qışlamış yetkin

2-5 mərhələ nimf

ve yeni nəsil yetkin

Taxıl xortumlu böcəyi

(Pachytychius hordei)

150 ml/ha

Şəkər çuğunduru

Çuğundur biti

(Chaetocnema tibialis)

150-200 ml/ha

14 gün

Yarpaq bitləri (Cleonus spp.)

400-500 ml/ha

Qalxan böcəkləri (Cassida spp.)

150-200 ml/ha

Qarğıdalı

Qarğıdalı sovkası

(Ostrinia nubilalis)

400 ml/ha, Larva

Yumurta ilk dəfə müşahidə ediləndə dərmanlamağa başlanılır

(15 gün fasilə ilə 3 tətbiq)

14 gün

Qarğıdalı gövdə qurdu

(Sesamia nanogrioides)

400 ml/ha, Larva

Yumurta ilk dəfə müşahidə ediləndə dərmanlamağa başlanılır (15 gün fasilə ilə 3 tətbiq)

14 gün

Pomidor

Yaşıl qurd

(Helicoverpa armigera)

500 ml/ha

14 gün

Fındıq

Fındıq qurdu

(Curculio nucum)

400 ml/ha

14 gün

Zeytun

Zeytun milçəyi

(Bactrocera oleae)

25 ml/100 L su

14 gün

 

Üzüm*

Üzüm maymuncuğu

(Otiorhynchus spp.)

30 ml/100 L su

7 gün

Pambıq

Güvə

(Helicoverpa armigera)

2 l/ha, Larva

14 gün