DELTADOĞ 25 EC

DELTADOĞ 25 EC

Aktiv maddə: 25 g/l Deltamethrin

DELTADOĞ 25 EC insektisidi Türkiyənin pestisid istehsalında ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən yüksək texnologiyalarla ISO (Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı) standartlarına uyğun istehsal olunur. AzGübrə şirkəti Astranova şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi distributorudur.

Astranova məhsullarının ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertfikatları və AQTA şəhadətnaməsi vardır.

DELTADOĞ 25 EC insektisidi pambıqda, üzümdə (üzüm yarpaqlarının qida məqsədilə istifadə ediləcəyi sahələrdə ANCORA 5 EC insektisidini istifadə etməyin) alma, armud kimi bir çox meyvə ağaclarında, qarğıdalıda, kartofda, şəkər çuğundurunda, buğdada,arpada,günəbaxanda, zeytunda, fındıqda, bir çox tərəvəz bitkilərində zərərvericilərə qarşı istifadə olunur.

Qeyd: Küləkli havada, günəşin pik saatlarında istifadə etməyin. Rütubətdən uzaq saxlayın. -5 °C-dən aşağı və +35 °C-dən yuxarı temperaturlarda saxlamayın. Uşaqlardan uzaq tutun. İstifadə edərkən, əlcək, qoruyucu geyim və eynəkdən istifadə edin.

Bitki adı

Zərərli

Orqanizm Adı

Tətbiq dozası

Son Tətbiq ilə məhsul yığımı arasındakı müddət

Qabaq

Tütün ağqanadlısı (Bemisia tabaci)

1 l / ha

3 gün

Pomidor (istixana)

Yaşılqurd (Helicoverpa Armigera)

50 ml /100 l su - sürfə

3 gün

Badımcan (açıq sahə)

Tütün ağqanadlısı  (Bemisia tabaci)

1 l / ha  

Sürfə, pup, yetkin fərd

3 gün

Lobya

Mənənə (Aphis spp.)

500 ml / ha

3 gün

Alma

Alma iç qurdu (Cydia pomonella)

15 ml / 100 l su

3 gün

Alma ağqurdu (Hyponomeuta malinellus)

5 ml / 100 l su

Üzüm

Yarpaqbükən (Sparganothis pilleriana)

50 ml / 100 l su

3 gün

Güvə (Lobesia botrana)

30 ml / 100 l su

Armud

Armud ballıcası (Cacopsylla pyri)

50 ml / 100 l su

3 gün

Püstə

Püstə ballıcası (Agonoscena pistaciae)

30 ml / 100 l su

3 gün

Kartof

Kolorado böcəyi

(Leptinotarsa decemlineata)

250 ml / ha, sürfə

3 gün

Mərci
Noxud

Xortumlu böcək

(Sitona sp.)

500 ml / ha  

3 gün

Apion (Apion asrrogans)

500 ml / ha 

Yaşılqurd (Helicoverpa armigera)

200 ml / ha 

Qarğıdalı

Qarğıdalı gövdə qurdu (Sesamia spp.)

500 ml / ha  (15 gün fasilə ilə 3 tətbiq)

3 gün

Şəkər çuğunduru

Çuğundur birəsi (Chaetocnema sp.)

250 ml / ha 

3 gün

Bozqurd (Agrotis sp.)

Qalxan böcəyi (Cassida spp.)

Taxıl

Ziyankar bağacıq (Eurygaster spp.)

300 ml / ha

1-3 dövr nimfa (yetkin fərddən bir əvvəlki mərhələ),

 

500 ml / ha

4-5 dövr nimfa (yetkin fərddən bir əvvəlki mərhələ) və yeni nəsil yetkin fərd

3 gün

Taxıl xortumlu böcəyi (Pachytychius hordei)

300 ml / ha

Taxıl böcəyi – Taxıl hafı (Zabrus spp.)

200 ml / ha

Səth dərmanlanması

Zeytun

Zeytun milçəyi (Bactrocera oleae)

25 ml /100 l

3 gün

Zeytun güvəsi (Prays oleae)

30 ml /100 l

Zeytun Karakoşnili (Saissetia oleae)

25 ml /100 l

Günəbaxan

Çayır tırtılı (Loxostege sticticalis)

25 ml /100 l

3 gün

Yaşılqurd (Helicoverpa armigera)

75 ml /100 l

Fındıq

İpəksarıyan (Lymantria dispar)

30 ml /100 l

3 gün

Gilas

Gilas milçəyi (Rhagoletis cerasi)

25 ml /100 l

3 gün