DELTADOĞ 25 EC

DELTADOĞ 25 EC

Aktiv maddə: 25 g/l Deltamethrin

DELTADOĞ 25 EC insektisidi Türkiyənin pestisid istehsalında ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən yüksək texnologiyalarla ISO (Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı) standartlarına uyğun istehsal olunur. AzGübrə şirkəti Astranova şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi distributorudur.

Astranova məhsullarının ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertfikatları və AQTA şəhadətnaməsi vardır.

DELTADOĞ 25 EC insektisidi pambıqda, üzümdə (üzüm yarpaqlarının qida məqsədilə istifadə ediləcəyi sahələrdə ANCORA 5 EC insektisidini istifadə etməyin) alma, armud kimi bir çox meyvə ağaclarında, qarğıdalıda, kartofda, şəkər çuğundurunda, buğdada,arpada,günəbaxanda, zeytunda, fındıqda, bir çox tərəvəz bitkilərində zərərvericilərə qarşı istifadə olunur.

Qeyd: Küləkli havada, günəşin pik saatlarında istifadə etməyin. Rütubətdən uzaq saxlayın. -5 °C-dən aşağı və +35 °C-dən yuxarı temperaturlarda saxlamayın. Uşaqlardan uzaq tutun. İstifadə edərkən, əlcək, qoruyucu geyim və eynəkdən istifadə edin.\

Bitki adı

Zərərli Orqanizm Adı

Tətbiq dozası Son Tətbiq ilə məhsul yığımı arasındakı müddət
Qabaq Tütün ağqanadlısı (Bemisia tabaci) 1 l / ha 3 gün
Pomidor (istixana) Yaşılqurd (Helicoverpa Armigera) 50 ml/ 100l su - sürfə 3 gün
Badımcan (açıq sahə) Tütün ağqanadlısı  (Bemisia tabaci)

1 l / ha  

Sürfə, pup, yetkin fərd

3 gün
Lobya Mənənə (Aphis spp.) 500 ml / ha 3 gün
Alma

Alma iç qurdu (Cydia pomonella)


Alma ağqurdu (Hyponomeuta malinellus)

15 ml / 100 l su


5 ml / 100 l su

3 gün
Üzüm

Yarpaqbükən (Sparganothis pilleriana)


Güvə (Lobesia botrana)

50 ml / 100 l su


30 ml / 100 l su

3 gün
Armud Armud ballıcası (Cacopsylla pyri) 50 ml / 100 l su 3 gün
Püstə Püstə ballıcası (Agonoscena pistaciae) 30 ml / 100 l su 3 gün
Kartof Kolorado böcəyi(Leptinotarsa decemlineata) 250 ml / ha, sürfə 3 gün
Mərci
Noxud

Xortumlu böcək(Sitona sp.)


Apion (Apion asrrogans)


Yaşılqurd (Helicoverpa armigera)

500 ml / ha  


500 ml / ha  


200 ml / ha 

3 gün
Qarğıdalı Qarğıdalı gövdə qurdu (Sesamia spp.) 500 ml / ha  (15 gün fasilə ilə 3 tətbiq) 3 gün
Şəkər çuğunduru

Çuğundur birəsi (Chaetocnema sp.)


Bozqurd (Agrotis sp.)


Qalxan böcəyi (Cassida spp.)

250 ml / ha  3 gün
Taxıl

 

 

 

Ziyankar bağacıq (Eurygaster spp.)

 

 

 


Taxıl xortumlu böcəyi (Pachytychius hordei)


Taxıl böcəyi – Taxıl hafı (Zabrus spp.)

300 ml / ha

1-3 dövr nimfa (yetkin fərddən bir əvvəlki mərhələ),

500 ml / ha

4-5 dövr nimfa (yetkin fərddən bir əvvəlki mərhələ) və yeni nəsil yetkin fərd


300 ml / ha

 


200 ml / ha Səth dərmanlanması

3 gün
Zeytun

Zeytun milçəyi (Bactrocera oleae)


Zeytun Karakoşnili (Saissetia oleae)


Zeytun güvəsi (Prays oleae)

 

25 ml /100 l

 


30 ml /100 l

3 gün
Günəbaxan

Çayır tırtılı (Loxostege sticticalis)


Yaşılqurd (Helicoverpa armigera)

25 ml /100 l


75 ml /100 l

3 gün
Fındıq İpəksarıyan (Lymantria dispar) 30 ml /100 l 3 gün
Gilas

Gilas milçəyi (Rhagoletis cerasi)

25 ml /100 l 3 gün