NİNGBO 25 EC

NİNGBO 25 EC

Aktiv maddə: 200 g/l Cypermethrin

NİNGBO 25 EC insektisidi Türkiyənin pestisid istehsalında  ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən yüksək texnologiyalarla ISO (Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı) standartlarına uyğun istehsal olunur. AzGübrə şirkəti Astranova şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi distributorudur. AzGübrə şirkəti ödənişsiz aqronom məsləhəti xidməti göstərir. ___ qısa nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq ödənişsiz aqronom məsləhəti ala bilərsiniz.

Astranova məhsullarının ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertfikatları və AQTA şəhadətnaməsi vardır.

NİNGBO 25 EC insektisidi pambıqda, üzümdə (üzüm yarpaqlarının qida kimi istifadə olunacağı sahələrdə NİNGBO 25 EC insektisidini istifadə etməyin), alma, armud kimi bir çox meyvə ağaclarında, qarğıdalıda, kartofda, çuğundurda, buğdada, arpada, günəbaxanda, zeytunda, fındıqda, bir çox tərəvəz bitkilərində zərərvericilərə qarşı istifadə olunur.

Qeyd: Küləkli havada, günəşin pik saatlarında istifadə etməyin. Rütubətdən uzaq saxlayın.  -5 °C-dən aşağı və +35 °C-dən yuxarı temperaturlarda saxlamayın. Uşaqlardan uzaq tutun. İstifadə edərkən, əlcək, qoruyucu geyim və eynəkdən istifadə edin.

Bitki Adı

Zərərli

Orqanizm Adı

Tətbiq

dozası

Son tətbiq ilə məhsul yığımı arasındakı müddət

Mərci

Lobya kapsula qurdları (Etialla zinckenella, Lampides boeticus)


Paxlalı bitkilər toxum həşəratları (Bruchus spp.)

500 ml/ha 7 gün

Noxud

Mərci

Noxud güvəsi (Helicoverpa viriplaca) 300 ml/ha 7 gün
Kartof Kolorado böcəyi (Leptinotarsa decemlineata) 20 ml/100 L su (sürfə, yetkin fərd) 7 gün
Alma

Alma iç qurdu (Cydia pomonella)


Yarpaqbükənlər (Archips spp.)

25 ml / 100 L su 7 gün
Armud

Alma iç qurdu (Cydia pomonella)


Yarpaqbükənlər (Archips spp.)

25 ml / 100 L su 7 gün
Günəbaxan Yaşıl qurd (Helicoverpa armigera) 500 ml/ha 7 gün
Çuğundur

Çuğundur birəsi (Chaetochema tibialis)


Yarpaq qurdları (Plusia gamma, Spodoptera exigua, Mamestra spp.)


Qalxan böcəkləri (Cassida spp.)


Yarpaq böcəyi (Piesma maculata)

300 ml /ha 7 gün
Üzüm Güvə (Lobesia botrana) 25 ml / 100 L su 7 gün
Taxıl

Güvə (Syringopais temperatella)


Ziyankar bağacıq (Eurygaster spp.)

400 ml /ha erkən mərhələdə

200-300 ml/ ha

7 gün
Pomidor

Yaşılqurd (Helicoverpa armigera)


Tütün ağqanadlısı 

(Bemisia tabaci)

300 ml/ha 7 gün
Qarğıdalı

Qarğıdalı gövdə qurdu (Sesamia spp.)


Qarğıdalı sovkası (Ostrinia nubilalis)


Bozqurd (Agrotis spp.)


Yapraq biti (Rhopalosiphum maidis)

300 ml/ha 7 gün
Ümumi ziyanvericilər çəyirtkələr Çəyirtkələr (Robinia pseudoacacia) 40 ml / da 7 gün