NİNGBO 25 EC

NİNGBO 25 EC

Aktiv maddə: 200 g/l Cypermethrin

NİNGBO 25 EC insektisidi Türkiyənin pestisid istehsalında  ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən yüksək texnologiyalarla ISO (Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı) standartlarına uyğun istehsal olunur. AzGübrə şirkəti Astranova şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi distributorudur. AzGübrə şirkəti ödənişsiz aqronom məsləhəti xidməti göstərir. ___ qısa nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq ödənişsiz aqronom məsləhəti ala bilərsiniz.

Astranova məhsullarının ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertfikatları və AQTA şəhadətnaməsi vardır.

NİNGBO 25 EC insektisidi pambıqda, üzümdə (üzüm yarpaqlarının qida kimi istifadə olunacağı sahələrdə NİNGBO 25 EC insektisidini istifadə etməyin), alma, armud kimi bir çox meyvə ağaclarında, qarğıdalıda, kartofda, çuğundurda, buğdada, arpada, günəbaxanda, zeytunda, fındıqda, bir çox tərəvəz bitkilərində zərərvericilərə qarşı istifadə olunur.

Qeyd: Küləkli havada, günəşin pik saatlarında istifadə etməyin. Rütubətdən uzaq saxlayın.  -5 °C-dən aşağı və +35 °C-dən yuxarı temperaturlarda saxlamayın. Uşaqlardan uzaq tutun. İstifadə edərkən, əlcək, qoruyucu geyim və eynəkdən istifadə edin.

Bitki Adı

Zərərli

Orqanizm Adı

Tətbiq dozası

Son Tətbiq ilə məhsul yığımı arasındakı müddət

Mərci

Lobya kapsula qurdları (Etialla zinckenella, Lampides boeticus)

500 ml / ha

7 gün

Noxud, Mərci

Noxud güvəsi

(Helicoverpa viriplaca)

300 ml/ha

7 gün

 

Mərci

Paxlalı bitkilər toxum həşəratları

(Bruchus spp.)

500 ml/ha

7 gün

 

Kartof

Kolorado böcəyi

(Leptinotarsa decemlineata)

20 ml/100 L su (sürfə, yetkin fərd)

7 gün

 

Alma

Alma iç qurdu

(Cydia pomonella)

25 ml / 100 L su

 

 

7 gün

 

Yarpaqbükənlər

(Archips spp.)

25 ml / 100 L su

Armud

Alma iç qurdu

(Cydia pomonella)

25 ml / 100 L su

7 gün

Yarpaqbükənlər

(Archips spp.)

Günəbaxan

Yaşıl qurd

(Helicoverpa armigera)

500 ml/ha

7 gün

 

 

 

 

Çuğundur

Çuğundur birəsi

(Chaetochema tibialis)

300 ml /ha

 

 

 

 

7 gün

 

 

 

 

Yarpaq qurdları

(Plusia gamma, Spodoptera exigua, Mamestra spp.)

300 ml /ha

Qalxan böcəkləri

(Cassida spp.)

300 ml /ha

Yarpaq böcəyi

(Piesma maculata)

300 ml /ha

Üzüm

Güvə

(Lobesia botrana)

25 ml / 100 L su

7 gün

Taxıl

 

Güvə

(Syringopais temperatella)

400 ml /ha erkən mərhələdə

7 gün

Ziyankar bağacıq (Eurygaster spp.)

200-300 ml/ ha

Pomidor

Yaşılqurd (Helicoverpa armigera)

300 ml/ha

7 gün

Tütün ağqanadlısı (Bemisia tabaci)

Qarğıdalı

Qarğıdalı gövdə qurdu  (Sesamia spp.)

Qarğıdalı sovkası(Ostrinia nubilalis)

Bozqurd  (Agrotis spp.)

Yapraq biti (Rhopalosiphum maidis)

 

300 ml/ha

7 gün

Ümumi ziyanvericilər- çəyirtkələr

                             

Çəyirtkələr (Robinia pseudoacacia)

 

40 ml / da

7 gün