POTEGON 20 SP

POTEGON 20 SP

Aktiv maddə: % 20 Acetamiprid

POTEGON 20 SP insektisidi Türkiyənin pestisid istehsalında  ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən yüksək texnologiyalarla ISO (Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı) standartlarına uyğun istehsal olunur. AzGübrə şirkəti Astranova şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi distributorudur. 

Astranova məhsullarının ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertfikatları və AQTA şəhadətnaməsi vardır.

POTEGON 20 SP insektisidi pambıqda, üzümdə (üzüm yarpaqlarının qida kimi istifadə olunacağı sahələrdə DELTADOĞ 25 EC insektisidini istifadə etməyin), alma, armud kimi bir çox meyvə ağaclarında, qarpızda, qarğıdalıda, kartofda, günəbaxanda, və bir çox tərəvəz bitkilərində zərərvericilərə qarşı istifadə olunur.

Qeyd: Küləkli havada, günəşin pik saatlarında istifadə etməyin. Rütubətdən uzaq saxlayın.  -5 °C-dən aşağı və +35 °C-dən yuxarı temperaturlarda saxlamayın. Uşaqlardan uzaq tutun. İstifadə edərkən, əlcək, qoruyucu geyim və eynəkdən istifadə edin.

Bitki Adı

Zərərli

Orqanizm Adı

Tətbiq dozası

Son Tətbiq ilə məhsul yığımı arasındakı müddət

Pambıq

Tütün ağqanadlısı

(Bemisia tabaci)

400 g/ha

Nimfa(yetkin fərddən bir əvvəlki mərhələ), pup, yetkin fərd

-

Pambıq mənənəsi

(Aphis gossypii)

100 g/ha

Nimfa (yetkin fərddən bir əvvəlki mərhələ), yetkin fərd

Yapraq birələri

(Empoasca spp.)

100 g/ha

Nimfa (yetkin fərddən bir əvvəlki mərhələ),  yetkin fərd

Kartof

Kolorado böcəyi

(Leptinotarsa decemlineata)

  6 g/da

Sürfə, yetkin fərd

7 gün

Pomidor

(Açıq sahə)

Tütün ağqanadlısı

 (Bemisia tabaci)

  30 g/100 l su

Sürfə, yetkin fərd

3 gün

Pomidor

(İstixana)

 İstixana ağqanadlısı

(Trialeurodes vaporariorum)

Püstə

Püstə ballıcası

(Agonoscena pistaciae)

   20 g/100 l su

Yetkin fərd, nimf (yetkin fərddən bir əvvəlki mərhələ)

7 gün

Alma

Alma yaşıl mənənəsi

(Aphis pomi)

   20 g/100 L su

Yetkin fərd, nimfa (yetkin fərddən bir əvvəlki mərhələ),

14 gün

Qarpız

Şaftalı mənənəsi

 (Myzus persicae)

25 g/da

Yetkin fərd, nimfa (yetkin fərddən bir əvvəlki mərhələ),

7 gün

Bibər 

(İstixana)

Şaftalı mənənəsi

 (Myzus persicae)

  25 g/100 l su

Yetkin fərd, nimfa (yetkin fərddən bir əvvəlki mərhələ),

3 gün

İstixana ağqanadlısı (Trialeurodes vaporariorum)

   30 g/ 100 l su

Sürfə, yetkin fərd (yetkin fərddən bir əvvəlki mərhələ),

3 gün

Xiıyar

(Örtükaltı)

Tütün ağqanadlısı (Bemisia tabaci )

 

30 g/ 100 l su

Sürfə, yetkin fərd

 

3 gün

 

İstixana ağqanadlısı (Trialeurodes vaporariorum)

Kornişon

(Örtükaltı)

Tütün ağqanadlısı

 (Bemisia tabaci )

30 g/ 100 l su

Sürfə, yetkin fərd

3 gün

İstixana ağqanadlısı (Trialeurodes vaporariorum)

Tütün

Şaftalı mənənəsi

 (Mysuz persicae)

  100 g/ha

Nimfa (yetkin fərddən bir əvvəlki mərhələ), yetkin fərd

10 gün

Badımcan (İstixana)

İstixana ağqanadlısı (Trialeurodes vaporarium)

30 g/100 l su

Sürfə, yetkin  fərd

1 gün

Tütün ağqanadlısı

 (Bemisia tabaci )

Üzüm*

Sitrus unlubiti (Planococcus citri)

50 g/100 l su

14 gün