Septoriya xəstəliyi

*Göbələk xəstəliyi

  • Törədicisi

Septoriya tritici infeksiyasının yaratdığı göbələyin yaranma səbəbi 90%-dən çox olan rütubətli hava şəraitidir. Yağışlı hava şəraitində torpağın üzərində, biçilən tarlada qalan küləşdə, bitki qalıqlarında infeksiyalı sporlar inkişaf edir. Sonra bu infeksiyalı sporlar külək vasitəsilə taxılın üzərinə gətirilir və təxminən 6 saat yağışlı, nəm şəraitdə qalan taxıl bu xəstəliyin sporları vasitəsilə yoluxur. Əgər taxıl yaş şəraitdə 2-3 gün qalarsa xəstəlik daha da inkişaf edir.

  • Əlamətləri

Yarpaqların üzərində kiçik qırmızı-qəhvəyi ləkələr əmələ gəlir. Daha sonra bu ləkələr böyüyür və birləşərək böyük ləkələrə çevrilir. Ləkələr üzərində kiçik tünd rəngli nöqtələr yaranır.

  • İnkişaf dövrü

İlk öncə yarpaqların damarları üzərində kiçik, qırmızı-qəhvəyi ləkələr əmələ gəlir. Daha sonra bu ləkələr böyüyür və birləşərək böyük ləkələrə çevrilir. Xəstəliyin ilkin əlamətləri infeksiyadan 14-21 gün sonra görünmyə başlayır. Nisbətən rütubətli ərazilərdə isə 5-6 gün sonra sezilir. Xəstəlik ilk öncə yarpaqların altında görünür, daha sonra üst yarpaqlara da keçir. Septoriya sünbüllərə və gövdəyə də təsir edir.

  • Mübarizə tədbirləri

Xəstəliyə qarşı mübarizə tədbirləri 2 istiqamətdə aparılır: mədəni tədbirlər və kimyəvi tədbirlər.

Mədəni tədbirlərə:

  • Həssas sortların əkilməsinin qarşısı alınmalı və dayanıqlıs sortlar əkilməlidir
  • Növbəli əkin tətbiq olunmalıdır
  • Bitki qalıqları dərin şum ilə dərinə basdırılmalıdır
  • Torpaq analizi edilməli və düzgün gübrələmə tətbiq edilməlidir. Xüsusən normadan artıq azot verilməsindən qaçınılmalıdır.

Kimyəvi tədbirlər:

Əgər iqlim şəraiti septoriyanın inkişafı üçün münbit hesab olunursa dərmanlardan istifadə mütləqdir.

Bu zərərvericiyə qarşı preparat:

TUNADIS 100 EC

TUNADIS 100 EC Aktiv maddə: 100 g/l Penconazole    TUNADIS 100 EC fungisidi Türkiyənin pestisid istehsalında  ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən

Məhsulu gör