Alma iç qurdu

*Zərərverici

  • Əlamətləri

Alma qurdu ən geniş yayılmış zərərvericilərdən biridir.

  • Zərərləri Azərbaycanda alma qurdu meyvəçilik rayonlarında məhsuldarlığı çox aşağı salır. Bu zərərvericinin zədələdiyi meyvələr adətən yerə tökülür. Alma qurdu ilə zədələnmiş meyvələr tənəffüsə 2-3 dəfə çox şəkər sərf edir, çürüyür.
  • İnkişaf dövrü
  •  Qış aylarında ağacların catlamış qabıqları arasında sürfə şəklində qışlayan daxili qurd sürfələri aprel ayının sonunda May ayının əvvəlində pupa çəklinə çevrilir. Mayın sonunda pupadan çıxan dişi kəpənəklər isti hava şəraitində yumurtlayırlar. Həmin yumurtalardan çıxan sürfə 4 saat ərzində meyvəyə girərək orda bəslənir və meyvəni tərk edir. Alma qurdu ilə zədələnmiş meyvələr tənəffüsə 2-3 dəfə çox şəkər sərf edir və çürüyür. Bu zərəvericinin zədələdiyi meyvələr adətən yerə tökülür.
  • Nəzarət və mübarizə tədbirləri 

Alma iş qurduna qarşı mübarizədə zədələnmiş və bükülmüş yarpaqların tırtıllarla birgə məhv edilməsi vacib proseslərdədəndir. Bu zaman əlcəklərdən istifadə olunmalı və yığılmış kütlə bağdan kənarda yandırılmalıdır. Bununla yanaşı, müvafiq insektisid preparatlarının tətbiqi də məqsədəuyğundur. Bağ sahəsində alma iç qurdu geniş yayıldıqda kimyəvi insektisidlərdən istifadə edilir. Əgər 25 yarpaqdan 5-də tırtıllar aşkarlanarsa,  onda kimyəvi mübarizə aparılır.Yadda saxlamaq lazımdır ki, eyni preparatdan davamlı şəkildə istifadə olunması zərərvericilərdə həmin preparata qarşı davamlılıq yaradır. Ona görə də insektisidlərdən növbəli şəkildə istifadə olunmalıdır.

Bu zərərvericiyə qarşı preparat:

ANCORA 5 EC

ANCORA 5 EC Aktiv maddə: 50 g/l Lambda-cyhalothrin ANCORA 5 EC insektisidi Türkiyənin pestisid istehsalında  ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən yüksə

Məhsulu gör