Alma yarpaqbükəni

*Zərərverici

  • Əlamətləri

Yarpaqbükənin tırtılları 12-20 mm uzunluğundadır və 16 ayağı var. Rəngi sarımtıl yaşıl, yaxud qəhvəyi olur. Başı qonur rəngdədir.

  • Zərərləri Əsas zərərvuran tırtıllardır. Onlar fəal şəkildə bitkinin yaşıl kütləsi ilə qidalanırlar. Onlar borucuq forması almış və torla əhatə olunmuş yarpaqların içərisinə girərək sonrakı inkişaf mərhələlərini orada tamamlayırlar.
  • İnkişaf dövrü
  • Pupdan çıxdıqdan 3 həftə sonra dişi fərdlər cütləşir. Bir dişi fərd 40-150 ədəd yumurta qoyur. Tırtıllar bəzən çiçək tumurcuqları açılmamış çiçək yumurtalığını zədələyir. Payızın əvvəllərində tırtıllar artıq qışlamağa hazırlaşır.. Yazda tırtıllar qışladıqlar yerlərdənçıxaraq yaşıl kütləyə hücum çəkir və onunla qidalanmağa başlayır. Vegetasiya dövründə kəpənəklərin uçuşu iyunun ortalarından avqusta qədər davam edir.
  • Nəzarət və mübarizə tədbirləri 

Yarpaqbükənə qarşı mübarizədə zədələnmiş və bükülmüş yarpaqların tırtıllarla birgə məhv edilməsi vacib proseslərdədəndir. Bu zaman əlcəklərdən istifadə olunmalı və yığılmış kütlə bağdan kənarda yandırılmalıdır. Bununla yanaşı, müvafiq insektisid preparatlarının tətbiqi də məqsədəuyğundur. Bağ sahəsində yarpaqbükən geniş yayıldıqda kimyəvi insektisidlərdən istifadə edilir. Əgər 25 yarpaqdan 5-də tırtıllar aşkarlanarsa,  onda kimyəvi mübarizə aparılır.Yadda saxlamaq lazımdır ki, eyni preparatdan davamlı şəkildə istifadə olunması zərərvericilərdə həmin preparata qarşı davamlılıq yaradır. Ona görə də insektisidlərdən növbəli şəkildə istifadə olunmalıdır.

Bu zərərvericiyə qarşı preparat:

ANCORA 5 EC

ANCORA 5 EC Aktiv maddə: 50 g/l Lambda-cyhalothrin ANCORA 5 EC insektisidi Türkiyənin pestisid istehsalında  ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən yüksə

Məhsulu gör