Kolorado böcəyi

*Zərərverici

  • Zərərləri Kolorado böcəyinin həm özü, həm də tırtılları kartof üçün böyük təhlükədir. Bu böcək Azərbaycanda geniş yayılıb və  hər il kartof əkini sahələrinə küllü miqdarda ziyan vurur. Zərrəvericinin daha da geniş yayılması yarpaq səthinə 90% -ə qədər zərər verə bilər.
  • İnkişaf dövrü

Kolorada böcəyi bitki yarpaqlarının yumşaq toxuması ilə qidalanır. Tək bir dişi böcək yay dövründə 300-dən çox yumurta qoya bilir. Yumurtalar yarpağın altına qoyulur və yumurtadan çıxan tırtıllar əvvəlcə yarpağın altında qidalanır və sonradan yarpağın üstünə keçir. Bu mərhələdə tırtıllar yarpağı o qədər yeyirlər ki, geriyə sadəcə yarpağın saplağı və damarları qalır.  Onlar bitkinin yarpaqlarının yumşaq toxuması ilə qidalanır. Tək bir dişi böcək yay dövründə 300-dən çox yumurta qoya bilir. Yumurtalar yarpağın altına qoyulur və yumurtadan çıxan tırtıllar əvvəlcə yarpağın altında qidalanır və sonradan yarpağın üstünə keçir. Bu mərhələdə tırtıllar yarpağı elə yeyirlər ki, geriyə yalnız yarpağın saplağı və damarları qalır. . Formalaşan yetkin sürfələr kartofun yaşıl hissəsi ilə  də çox sürətlə qidalanmağa başlayır. Böcək, yetkin mərhələdə 20-40 sm dərinlikdə torpaqda qışlayır və orta gündəlik hava istiliyi 15 ° C-yə çatdıqda, bir qayda olaraq,  kartof tumurcuqlarının meydana çıxması ilə səthə çıxır. Zərərvericinin inkişafı üçün optimal hava istiliyi 24-26 ° С, nisbi hava rütubəti - 60-75% -dir.  14 ° C-dən aşağı temperaturda inkişafı yavaşlayır,yüksək temperaturda (38 ° C-dən yuxarı) yumurta və sürfələrin kütləvi ölümü başlayır. Bir böcək orta hesabla hər dəfə 600-800 və bəzi hallarda isə 2000 ədədə qədər yumurta qoya bilir.

Nəzarət və mübarizə tədbirləri

Kolorada böcəyinə qarşı aqrotexniki üsulla mübarizə apararkən ilk olaraq kartofun əkilcəyi sahələr bitki və yumru qalıqlarında təmizlənməlidir. Yaz aylarında əkin sahəsi mütləq şəkildə şumlanmalıdır.  Kimyəvi mübarizə zamanı isə  insektisid  preparatları əkin zamanı və ya əkin öncəsi torpağa tətbiq edilməlidir. . Bitki yetişdirmə dövründə böcək dərmanları ilə çiləmə üsulu da kolorada böcəyinin yayılmasının qarşısını alır. Əgər böcəyin yenidən yayılması müşahidə olunarsa, çiləmə təkrar edilməlidir.  Bir kartof kolu üzərində orta hesabla 12-15 ədəd yetkin fərd, 15-18 ədəd sürfə aşkar edildikdə zərərvericinin ikinci nəslinə qarşı təcili kimyəvi mübarizə aparılmalıdır.

Bu zərərvericiyə qarşı preparat:

ANCORA 5 EC

ANCORA 5 EC Aktiv maddə: 50 g/l Lambda-cyhalothrin ANCORA 5 EC insektisidi Türkiyənin pestisid istehsalında  ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən yüksə

Məhsulu gör