Məftil qurdları

*Zərərverici

  • Zərərləri

Azərbaycanda geniş yayılmış məftil qurdları əkin sahələrinə ciddi şəkildə zərər vurur.Bu böcəklər əsasən turş reaksiyalı meşə torpaqlarında geniş yayılıb və tarlalarda bitkilərin kök sisteminə ziyan törədir.

  • İnkişaf dövrü

 Məftil qurdları qarğıdalının kök və gövdə hissəsi ilə qidalanır.  Bu böcəklər quraqlığa  qarşı həssasdır. Hava quraq keçdikdə isə onlar qarğıdalının sulu hissələri ilə qidalanır ki , bu da bitkidə fəsadlara səbəb olur.

Məftil qurdları qarğıdalı məhsuldarlığını 50-60% azaldır.  Şıqqıldaq böcəyi də adlandırılan zərərverici torpağın 50-80 sm dərinliklərinə gedə bilir. Bu səbəbdən də onlara nəzarət etmək və mühafizə tədbirləri etmək qəlizləşir.

  • Nəzarət və mübarizə tədbirləri

Məftil qurdlarına qarşı mübarizə məqsədilə əsasən iyul-avqust aylarında  torpaq kotanla 27-30 sm dərinliyində şumlanmalıdır. Bu proses nəticəsində dərinliklərdə puplaşmış qurdlar məhv olur. Torpağa mineral gübrələrin vaxtında düzgün şəkildə verilməsi, toxumların zamanında səpilməsi məftil qurdlarının zərərlərini minimuma endirir. Bununla yanaşı səpinqabağı toxumlar insektisid preparatları ilə dərmanlanmalıdır. Kimyəvi mübarizə tədbirləri çərçivəsində jımıx, at peyini,enliyarpaq alaq otları və yoncadan isitadə də böyük səmərə verə bilər.

Bu zərərvericiyə qarşı preparat:

ANCORA 5 EC

ANCORA 5 EC Aktiv maddə: 50 g/l Lambda-cyhalothrin ANCORA 5 EC insektisidi Türkiyənin pestisid istehsalında  ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən yüksə

Məhsulu gör