Günəbaxan məftil qurdu

“Zərərverici

  • Zərərləri 

Saqqıldaq böcəklərinin sürfələri olan bu göbələk bir çox bölgədə geniş yayılıb. Məftilqurdu bitkilərə ziyan vuraraq bitkilərin məhsuldarlığını hiss olunacaq səviyyədə aşağı salır. Cücərmiş günəbaxan toxumları ilə qidalanaraq məhsul itkisinə səbəb olur. Belə ki xəstəlik, bitkinin məhsuldarlığını 40-60 faizədək aşağı sala bilir.

  • İnkişaf dövrü

Böcəyin sürfələri, məftil qurdları vegetasiya dövründə bitkilərin gövdə və kökləri ilə qidalanır. Məftilqurdu gövdəyə daxil olaraq onun daxili toxumaları ilə qidalanaraq bitkinin yatmağa həssaslığını artırır.  Əlverişli qida şəraitində 1 kvadrat metr torpaq sahəsi üzrə 180 sürfə aşkar etmək mümkündür. Hətta 1 kvadrat metr ərazidə 30 sürfə artıq təhlükə mənbəyi hesab olunur.

  • Nəzarət və mübarizə tədbirləri

Məftil qurduna qarşı mübarizədə  tarlada səpinqabağı ciddi aqrotexniki tədbirlər həyata keçirilməli, bitki qalıqları tarladan kənarlaşdırılaraq yandırılmalıdır. Sürfə mərhələsini gövdə daxilində keçirdiyi üçün kimyəvi preparatların tətbiqi əlverişsizdir. Lakin tarlanın kənarları yetkin fərdlərin keçməməsi üçün insektisidlərlə işləndiyi halda həşəratın yayılmasının qarşısı qismən alınır. Toxum materialı həşərat əleyhinə kimyəvi preparatlarla işlənməlidir.

Bu zərərvericiyə qarşı preparat:

NİNGBO 25 EC

NİNGBO 25 EC Aktiv maddə: 200 g/l Cypermethrin NİNGBO 25 EC insektisidi Türkiyənin pestisid istehsalında  ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən yüksək

Məhsulu gör