Mənənə

*Zərərverici

  • Zərərləri

Taxıl mənənəsi  başqa mənənələrə nisbətən 1.5-2.5 mm uzunluqda yaşıl və boz rəngdə,  spindil formasında, bığcıqları isə  qısa yəni bədəninin yarısı qədər olur. Mənənələrin əksəriyyəti yarpaqların şirəsini sorur və bununla da yarpaqlar  bükülməyə başlayır.

  • İnkişaf dövrü

Bu mənənə   holocyclicdir  (həşaratın  axırıncı mərhələdə cinsi çoxalamsı), qışlamanı yumurta formasında keçirir. Erkən yazda ( Aprel sonu), mənənələr boyüməkdə olan dənlərlə qidalanır. Qanadlı mənənələr aprel  və may aylarında görsənməyə başlayır. İyun aylarında qanadlı mənənələrin uçuşları zəifləyir və bu  vaxtı qanadlı və qanadsız mənənələr hər ikisi  yabanı otlar və taxıl  fəsiləsindən olan bitkilərə keçirlər. Başqa bitkilərə keçmə  oktyabr-noyabr aylarında  baş verir. Mənənələr qışı payızlıq dənli taxıl bitkilərinin üzərində keçirir.

  • Nəzarət və mübarizə tədbirləri

Mənənələrə yalnız sistem təsirli insektisidlər efektiv təsir göstərir.

Təbbi düşmənləri parabüzənlər, predator isə taxtabitidir.  Qışda ağacları kimyəvi preparatla  yaxşıca yumaq lazımdır ki, yumurtalardan çıxan yetkin fərdin sayı az olsun.Payızda  artım zamanı da mübarzəni davam etdirmək lazımdır.

Bu zərərvericiyə qarşı preparat:

POTEGON 20 SP

POTEGON 20 SP Aktiv maddə: % 20 Acetamiprid POTEGON 20 SP insektisidi Türkiyənin pestisid istehsalında  ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən yüksək tex

Məhsulu gör